Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OGŁOSZENIE

Potrzebuję pilnie (sierpień – prowadzę zajęcia na półkolonii) książkę: John Seed i in. „Myśląc jak góra”, ZWT, Pusty obłok, W-wa 1992.

Jerzy Oszelda
Korfantego 6/15
43-400 Cieszyn
Jerzy Oszelda