Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 422-94-90
www.wfos-krakow.eco.pl

TW/2/775-43/2001

Kraków, 1.8.2001
Redakcja Czasopisma „Zielone Brygady”
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 17.7.2001 (wtorek) ukazało się w „Dzienniku Polskim” ogłoszenie dot. drugiej w br. edycji Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Program edukacji ekologicznej, Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej pod hasłem: http://www.wfos-krakow.eco.pl
W związku z powyższym proszę o zamieszczenie w w.w czasopiśmie tekstu wg załącznika. (…)
Zał. szt. 1

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Bolek

Otrzymuje:
1 x Adresat wraz z zał.
1 x TW-2 a/a.