Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PROMOCJI WEGETARIANIZMU

Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim” proponuje osobom związanym z ruchem wegetariańskim udział w imprezie pod nazwą Dzień Promocji Wegetarianizmu. Planowany jest on jako coroczna akcja mająca na celu promowanie wegetarianizmu wśród osób spożywających mięso. Akcją tą pragniemy zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa taką formą odżywiania.

Uważamy, że ruch wegetariański jest na tyle mocny, że możemy wspólnymi siłami zorganizować się i doprowadzić do obchodów corocznej, ogólnokrajowej akcji. Zwiększające się zainteresowanie wegetarianizmem wśród społeczeństwa wymuszać będzie na nas, jako pozarządowych organizacji ekologicznych, intensyfikacji działań na rzecz promocji tego stylu życia. Z drugiej strony nasilające się działania reklamowe przemysłu mięsnego mogą spowolnić ten proces.

Planowanym i podstawowym efektem akcji będzie:
• wzrost ilości wegetarian w Polsce,
• wzrost zainteresowania mediów tematyką wegetarianizmu,
• umocnienie pozytywnego wizerunku wegetarian w oczach społeczeństwa.

Od nas wszystkich zależy czy liczba wegetarian będzie wzrastała w takim tempie jak obecnie czy będzie rosła szybciej. Od postępowania ruchu wegetarian zależeć będzie opinia o nas w oczach społeczeństwa oraz ilość i jakość informacji w mediach.
Wszystkie osoby, grupy chcące włączyć się w akcje prosimy o przesłanie poniższych danych na adres:
Towarzystwo Ekologiczne
„Ziemia Przede Wszystkim”
ul. Woźna 12/5, 61-777 Poznań
wechter@animal-liberation.pl
z dopiskiem „wegetarianizm”.

Grupy / organizacje proszone są o podanie:
Nazwa grupy / organizacji, miasta z którego pochodzą, osoby kontaktowej, adresu oraz telefonu lub e-maila.

Osoby prywatne proszone są o podanie:
Imię i nazwisko, miejscowość, adres, telefon lub e-mail.

W szczególności poszukiwani są lekarze oraz naukowcy.

Akcja planowana jest na połowę maja. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 7 marca 2002.
Zapraszamy do współpracy.

Michał Walkowiak
Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim”, www.zpw.eco.plNajlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla tego świata, dla innych ludzi, dla siebie, dla zwierząt i środowiska naturalnego – to przestać popierać przemysł mięsny... przestać popierać go w jakiejkolwiek postaci!

Aby otrzymać materiały związane z kampanią „Pokochaj, a nie zjadaj!” prześlij znaczek na adres:

Brzęczkowicka 5b/36
41-412 Mysłowice
Michał Walkowiak