Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PARK NARODOWY W ESTONII ZAGROŻONY

Powstaje projekt budowy portu głębinowego w pobliżu Parku Narodowego – Vilsandi, na największej wyspie Estonii – Saremie. Obszar projektu znajduje się m.in. w okolicach Zatoki Uudepangue. Miejsce to znane jest przez wszystkich Estończyków jako podniebna „mleczna droga”, droga ptactwa z obszarów zimowania w Europie Środkowej do arktycznej tundry. Wyspy należące do Parku Narodowego Vilsandi stanowią połowę tej drogi. Teren jest ważną częścią światowego ekosystemu. Na wschodnim wybrzeżu parku narodowego, w zatoce Uudepanga, gdzie planowany jest port głębinowy , znajduje się jedna z dwóch większych miejscowości uzdrowiskowych Występują tam rzadkie gatunki ptaków, zwierząt i roślin takich jak np. orzeł białogłowy i blisko 200 szarych fok, które zbierają się tam na letni odpoczynek.

W projekt zaangażowana jest grupa biznesmenów a także kierownik parku narodowego i niektórzy politycy, którzy mają finansowe lub osobiste interesy w budowie portu na Saremie. Prawdopodobnie miejsce to pociąga za sobą najmniejsze koszty i ma lokalizację najbliższą do międzynarodowych tras morskich. Ale to nie mogą być wystarczające argumenty do niszczenia takich terenów. Ludzie zajęci budową portu twierdzą, że wyspa musi rozwijać się turystycznie, ale przecież wszystkie zanieczyszczenia oraz infrastruktura wiążące się z tym przedsięwzięciem etc. mogą okazać się zgubne dla tak małej wyspy. Czy nie ma wystarczająco dużo przykładów na świecie mówiących o niszczeniu całej planety Matki – Ziemi i rodzaju ludzkiego?
Estońscy obrońcy natury nie są przeciwnikami budowy głębinowego portu na wyspie Sarema, ale są przeciwni budowie portu 560 m od granicy parku narodowego. Proponują inne miejsce, mianowicie Veere, gdzie jest port i infrastruktura, gdzie należało by jedynie zmodernizować miejsce.
W tych dwóch i jeszcze jednym potencjalnym miejscu przeprowadzane były badania. Niestety to nie wystarczyło – robione były one w złym czasie i ze z góry zaplanowanym wynikiem.
Obecnie problem nabiera żywszych barw, podejmowane są decyzje motywowane troską tylko o pieniądze – korupcja. Zapomniano o środowisku, o prawie przyszłych pokoleń do życia w bezpiecznym i zdrowym świecie.
Obrońcy środowiska zebrali wszystkie te fakty by mieć dobre, obiektywne argumenty.
W trakcie sprawy wywołano bardzo ciekawą rozmowę i walkę w prasie i telewizji, również organizacje ochrony środowiska przeprowadziły liczne spotkania. Niektóre międzynarodowe organizacje zaczęły działać w tej sprawie.

tłum. Anna Chromiec
e-mail: anach@webexpress.pl
tłum. Anna Chromiec