Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PISARZE I ARTYŚCI WSPIERAJĄ HORNO

Plany Krajowego Rządu Brandenburgii i firmy górniczej LAUBAG zakładają zrównanie z ziemią łużyckiej miejscowości Horno po przesiedleniu jej mieszkańców przed końcem r. 2002. Trwający ponad 15 lat nieugięty opór miejscowej społeczności oraz sztywne trzymanie się przestarzałych pomysłów na wytwarzanie energii doprowadziły do sytuacji konfliktowej. Konieczny jest kompromis zapewniający równowagę interesów. Horno, znajdujące się na oficjalnej liście obszarów chronionych, powinno zostać ominięte przez technologie wydobywcze. W ten sposób udałoby się nie tylko utrzymać miejsca pracy, ale również ocalić Horno. Podejmując taką decyzję politycy krajowi oraz menedżerowie firmy LAUBAG mogliby w ostatniej chwili wykazać się wielkodusznością i odpowiedzialnością za środowisko.

Volker Braun, Christa i Gerhard Wolf, Günter Grass, Christoph Hain, Jurij Koch,
Franz Alt, Günter Gaus, Jurij Brezan, Klaus Staeck, Günter Drommer, Heinz Kahlau,
Walter Kaufmann, Hannelore i Reimar Gilsenbach, Stefan Heym, Eva Schrittmacher,
Grit Poppe, Daniela Dahn, Joochen Laabs, Thomas Kläber, Hellmuth Henneberg,
Benedikt Dyrlich, Lia Pirskawetz, Richard Pietrass, Brigitte Burmeister, Mathias Körner,
Jutta Schlott, Horst Rehberg, Wolf Spillner, Jürgen Leskien, Kristian Pech,
Wolfgang David, Hans Müncheberg, Dieter Mucke, Reinhild Oelmüller, Gisela Kraft,
Michael Gromm, Beate Morgenstern, Horst Mathies, Britta Mathies, Kurt Biesalski,
Gisela Karau, Arnold Leifert, Monika Ehrhard-Lakomy, Reinhard Lakomy,
Barbara Thalheim, Michael Vogt, Siegbert Kluwe, Paul Dörfler
pocztówka Roberta Brytana (foto.)