Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Pollutec 2004 - Dalszy wzrost światowego forumtechnologii ochrony środowiska

(Centrum Wystawowe Eurexpo, Lyon, Francja, 30 listopada – 3 grudnia 2004)

POLLUTEC 2004


Dalszy wzrost światowego forum technologii ochrony środowiska


Pomimo wciąż niepewnej sytuacji ekonomicznej na świecie, dwudziesta sesja salonu Pollutec – Międzynarodowej Wystawy Urządzeń, Technologii i Usług Ochrony Środowiska, która odbędzie się w centrum wystawowym Eurexpo w Lyonie w dniach od 30 listopada do 3 grudnia bieżącego roku, zanotuje dalszy wzrost, gromadząc około 2400 wystawców, w tym 30% z zagranicy.

Do końca czerwca, na 5 miesięcy przed otwarciem wystawy, ponad 85% powierzchni zostało zarezerwowane, a dwa wiodące sektory salonu – Woda i Recykling – odnotowują wyraźny wzrost.

SZEROKI ZAKRES EKSPOZYCJI

Oczekuje się, że to światowe wydarzenie w dziedzinie ochrony środowiska zostanie odwiedzone przez ponad 63 000 profesjonalistów ze 100 krajów.

Salon Pollutec, na który składa się ponad 1500 stoisk zajmujących 90 000 m2 powierzchni, zaoferuje im wyjątkowo szeroki wachlarz rozwiązań problemów nękających przemysł i władze lokalne, a dotyczących wszystkich dziedzin ochrony środowiska, takich jak: woda, odpady stałe/recykling, a także odnawialne źródła energii, rekultywacja skażonych terenów i zatrutej gleby, prewencja w sytuacjach ryzykownych, ochrona wybrzeża oraz badania, analizy/pomiary/monitorowanie, czyszczenie…

Bardziej niż kiedykolwiek, tegoroczny salon będzie odzwierciedlał nurtujące profesjonalistów problemy, oferując poczesne miejsce rynkom, które dynamicznie wzrastają – jak na przykład odzyskiwanie i rekultywacja obszarów skażonych – jak również koncentrował się, po raz pierwszy, na zagadnieniu będącym źródłem niepokoju zarówno producentów jak i szerokiej publiczności – zdrowie a środowisko, co będzie stanowiło temat przewodni wielu i dyskusji.

Jak zwykle, innowacje technologiczne będą wszędzie, na stoiskach wielu małych kreatywnych producentów zarówno francuskich jak i zagranicznych, jak również na ekspozycjach wielkich międzynarodowych koncernów.

Ponad 700 zagranicznych przedsiębiorstw będzie obecnych na imprezie, a wiele zgromadzi się w pawilonach narodowych. Do końca czerwca 13 krajów zapowiedziało swe pawilony narodowe: Austria, Belgia (Bruksela i Walonia), Kanada, Niemcy (4 regiony: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Północna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat), Luksemburg, Japonia (poprzez NEDO), Maroko – kraj roku na targach Pollutec, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone (przy wsparciu ambasady USA w Paryżu).

BOGATY PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI

W roku 2002 w Lyonie, salon Pollutec zgromadził niemal 6 000 zagranicznych gości ze 101 krajów. W tym roku bez wątpienia będzie ich jeszcze więcej, a to dzięki wysiłkom czynionym przez sekcję eksportu oraz zagraniczne biura promocji, jak również dzięki obszernemu programowi konferencji:

Są już zapowiedziane następujące konferencje:
  • Główne międzynarodowe sympozjum towarzyszące otwarciu salonu na temat „Europejska polityka zdrowego środowiska: jakie wyzwania, jakie konsekwencje dla przemysłu i dla władz lokalnych”, organizowana przez EFAEP (Europejską Federację Stowarzyszeń Profesjonalistów Ochrony Środowiska) i jej francuskiego członka AFITE. Obrady skoncentrują się na narodowych planach zdrowego środowiska wielu krajów europejskich.
  • Seria konferencji związana z Marokiem – krajem roku na targach: w pawilonie narodowym będą obecne główne organizacje zajmujące się ochroną środowiska, a odwiedzą go ważne delegacje towarzyszące Ministrowi Rozwoju Regionalnego; odbędzie się konferencja plenarna poświęcona marokańskim priorytetom (ochrona zasobów wody, zarządzanie odpadami komunalnymi, zdecentralizowana kooperacja francusko-marokańska), prezentacja wyników badań…
  • Dzień Polski (1 grudnia), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie obecny na stoisku, odbędzie się konferencja poświęcona potrzebom inwestycyjnym i rozwiązaniom technologicznym, jak również szereg spotkań pomiędzy francuskimi i polskimi przedsiębiorstwami…
  • Oczy na Brazylię! – pod auspicjami miasta Rio de Janeiro zorganizowane będą spotkania poświęcone technologiom i biznesowi, w których brać będzie udział delegacja FIRJAN (Federacja Przemysłu Rio de Janeiro).
  • Liczne spotkania biznesowe, organizowane w partnerstwie z organizacjami UNIDO i ERAI, mające na celu zachęcenie do zwiększenia transferu nowoczesnych technologii pomiędzy przedsiębiorstwami z Ameryki Łacińskiej, Chin, Afryki, Centralnej i Wschodniej Europy (chodzi szczególnie o 10 nowych członków Unii Europejskiej), a ich zachodnioeuropejskimi odpowiednikami.
  • Oficjalne ogłoszenie laureatów (1 grudnia) Drugiego Konkursu EEP – Europejskiego Konkursu Innowacji organizowanego przez EEP (Stowarzyszenie Europejskiej Prasy Ekologicznej) we współpracy z EFAEP (Europejską Federację Stowarzyszeń Profesjonalistów Ochrony Środowiska).

Spodziewanych jest wiele zagranicznych delegacji, szczególnie z Zachodniej, Środkowej i Wschodniej Europy, jak również z Maroka i innych afrykańskich krajów (Senegal, Benin, Burkina…), Kanady, Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Chile…) i Azji (Chiny, Korea…).

Salon Pollutec czyni starania aby wizyta zagranicznych gości była możliwie owocna. Oferowany jest szeroki zakres usług: międzynarodowa recepcja, gdzie można zasięgnąć porad francuskich ekspertów w zakresie handlu zagranicznego i ochrony środowiska, konferencje biznesowe, organizowane przez UBIFRANCE I ERAI, wizyty robocze w regionie Rhône-Alpes…, jak również dwujęzyczny (francusko-angielski) przewodnik odwiedzającego, opisujący wszystkie imprezy towarzyszące targom oraz najważniejsze nowości.

Informacje i program: www.pollutec.com
Pollutec 2004, Reed Expositions France, 70, rue Rivay,
92532 Levallois Perret Cedex, France,
fax +33 (0)1 47 56 21 10 i + 33 1 47 56 21 20
Biuro prasowe:
Isabelle VAN LAETHEM, tel. +33 (0)1 45 66 53 42, fax + 33 (0)1 47 83 44 88, e-mail: dvl@wanadoo.fr
Przedstawicielstwo targów Pollutec w Polsce:
Promosalons Polska, tel. 0-22/8156455,
fax 0-22/8156480
komunikat prasowy, lipiec 2004