Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Polskie Forum Społeczno-Ekologiczne

Polskie Forum Społeczno-Ekologiczne
Gdańsk, 11 – 14.11.2004

Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul Wita Stwosza 55.

Organizatorzy:
 • Komitet Organizacyjny PSFE,
 • Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej, Akademickie Centrum Kultury przy Uniwersytecie Gdańskim.
 • Wzrost gospodarczy – co naprawdę oznaczają wskaźniki w rodzaju PKB?
 • Przekształcenia własnościowe – próba bilansu polskiej transformacji
 • Życie na kredyt – rezultaty rosnącego zadłużenia
 • Globalizacja a służba zdrowia
 • Polska wieś w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej
 • Sprawiedliwy Handel – jak świadome konsumenckie wybory mogą wywrzeć korzystny wpływ na los „Trzeciego Świata”... i naszych lokalnych gospodarek
 • Alternatywy dla neoliberalizmu: lokalność? państwo? alterglobalizm?
 • ... i wiele innych zagadnień
Wysoki poziom merytoryczny. Bez oklepanych frazesów i wyświechtanych sloganów. Kilkudziesięciu prelegentów, w tym wielu znanych z łamów „Zielonych Brygad”.

Szczegółowych informacji udzielają:
 • w sprawach organizacyjnych
 • Tomasz Dziemianczuk (e-mail: dziemian@univ.gda.pl, tel. 0 501 833 143),
 • w sprawach programowych
 • Wiktor Sadłowski (e-mail: wiksad@poczta.onet.pl, tel. 0 501 312 497).
wstęp wolny

DZIEŃ I
 1. Globalizacja – próba definicji.
 2. Rynki finansowe – czy żyjemy w gospodarce wirtualnej? Dług i życie na kredyt.
 3. Bezrobocie, przenoszenie miejsc pracy, obniżanie standardów socjalnych, protesty pracownicze.
 4. Filozoficzne i kulturowe konteksty globalizacji.

DZIEŃ II

 1. Przekształcenia gospodarcze w Polsce – bilans.
 2. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe alternatywą dla skomercjalizowanej bankowości.
 3. Co pomoże służbie zdrowia?
 4. Alternatywy dla neoliberalizmu: lokalność? państwo? alterglobalizm? Panel dyskusyjny.

DZIEŃ III
 1. Sprawiedliwy handel, etyczne inwestycje.
 2. GMO.
 3. Nowoczesne rolnictwo a polska wieś w perspektywie CAP.
 4. Zdrowa żywność się opłaca!
 5. Czy wzrost gospodarczy jest nam potrzebny?

DZIEŃ IV
 1. Globalizacja a ekologia – inwestycje szkodliwe dla środowiska i społeczności lokalnych.
 2. Autostrady – drogie drogi do nikąd.
 3. Jaka kolej? Walory i problemy polskiego transportu kolejowego.
 4. Hipermarkety a lokalne rynki.
 5. Warsztaty z LETS.