Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Porady prawne

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przystąpiła do realizacji projektu pt. Wzmocnienie działalności interwencyjnej w zakresie ochrony środowiska. Projekt będzie trwał do końca października 2007 r.

Głównym celem projektu jest podjęcie kompleksowych działań ułatwiających dostęp do pomocy prawnej w zakresie ochrony środowiska i zwiększających skuteczność tej pomocy. Zamiarem uczestników projektu jest doprowadzenie do istotnych zmian w zakresie: z jednej strony przestrzegania przez organy administracji publicznej przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym przede wszystkim dotyczących środowiska i jego ochrony, a z drugiej aktywnego i skutecznego korzystania z tych przepisów przez obywateli.

Zapraszamy więc do kontaktu z naszym prawnikiem, panem Markiem Kmiecikiem, tel. 012 631-57-31 wewn. 107, e-mail: prawnik@fwie.eco.pl

Godziny jego dyżurów w biurze Fundacji przy ul. Czystej 17/4 w Krakowie:
poniedziałek-środa w godzinach 11.00-15.00
czwartek-piątek w godzinach 9.00-12.00

Serdecznie zapraszamy.

Anna Mendel
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków
tel. 012 631 57 31

* Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2004.


Powyższy artykuł w pliku PDF: pdf