Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

POWIATOWA KOLEJ PASAŻERSKA…

BESKIDZKA…
Stowarzyszenie „Koleje Beskidzkie” rośnie w siłę. Obejmuje już swoim zasięgiem następujące powiaty: bielski, żywiecki, cieszyński oraz wadowicki (woj. małopolskie) pragnące pojawienia się na szynobusów obsługujących tutejsze linie kolejowe.
Jest to pierwsze towarzystwo na Śląsku, które posiada projekt na wykorzystanie pieniędzy budżetowych (ok. 100 mln zł) przeznaczonych na autobusów szynowych. Dla zaspokojenia tutejszych potrzeb potrzeba 15 takich pojazdów. Władze stowarzyszenia są dobrej myśli, ponieważ nikt inny na Śląsku nie stworzył podobnego projektu.

I SZCZUCIŃSKA

Zawiązał się Konwent Szczucinka, którego celem jest integracja wszystkich gmin, powiatów, przez teren których przebiega linia kolejowa Tarnów-Szczucin o dł. prawie 50 km.
Na wspomnianej linii ruch pasażerski został wstrzymany w ubiegłym roku, lecz samorządy robią wszystko, aby ruch na nią powrócił już od września br. Opracowano projekt, który obejmuje opracowanie konstrukcji pojazdu MITOR-2 (prace prowadzi Politechnika Krakowska wraz z Przedsiębiorstwem Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA z Rybnika). Przeprowadzono również ankiety wśród młodzieży szkolnej zamieszkałej w pobliżu linii kolejowej i dojeżdżającej do szkoły. Wyniki pokazały, że jest spore zainteresowanie tą formą dojazdów przy odpowiednio skonstruowanym rozkładzie jazdy. Trwają także prace nad projektem organizacji ruchu przyszłych pociągów w oparciu o taktowy rozkład jazdy.
Oba projekty wydają się bardzo ciekawe i z szansami na zrealizowanie. Należy mieć tylko nadzieję, że kolejne władze samorządowe pójdą w ślady tych wyżej opisanych konsekwentnie walcząc o utrzymanie lub wznowienie połączeń kolejowych na liniach lokalnych.

Rafał Jasiński
erider@poczta.onet.pl
Rafał Jasiński