Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Program Alternatywnego Forum Ekonomicznego

PROGRAM ALTERNATYWNEGO FORUM EKONOMICZNEGO

środa 28.4.2004, 1200 – 2000
- recesja i reformy strukturalne w Europie i ich wpływ na pracowników
- skuteczność działań obywateli wobec inwestycji szkodliwych dla środowiska
- handel solidarnościowy jako alternatywa dla korporacyjnej globalizacji
- LETS – system bezpieniężnej wymiany usług – praktyka
- patologie współczesnej ekonomii – diagnoza i recepta
- samorządność i alternatywne formy samoorganizacji
- rozwój kapitalizmu w Rosji i jego wpływ na pracowników
- skutki przystąpienia Czech do UE

czwartek 29.4.2004, 1700 – 2100
- wojenny biznes: Irak i Czeczenia
- ekonomiczne źródła wojny w Czeczenii
- getto palestyńskie
- otwarta dyskusja – kolektywy i spółdzielnie, teoria i praktyka

piątek 30.4.2004, 1200 – 2000
- wolnościowa krytyka ekonomii globalistycznej
- głosy znad granicy: Rumuni mieszkający wzdłuż węgierskiej granicy, nowej granicy UE
- parecon – ekonomia uczestnicząca Michaela Alberta.
- globalizacja i śmierć małych grup etnicznych
- korzyści ekonomiczne płynące z reformy prawa o narkotykach
- skutki wstąpienia Polski do UE
- dyskusja o prawach pracowniczych

Koalicja Grup Wolnościowych “Antyszczyt Wa29”
www.wa29.org, www.antyszczyt.w.pl


Zob. też:
  • film o EFE w Polsce: http://www.wa29.org/pub/zwiastpl.WMV
  • “Demokracja uczestnicząca jako alternatywa dla globalizacji” – wykład, film, dyskusja z serii “Małe jest piękne – czyli dlaczego warto protestować 29 kwietnia?”. Kino Praha, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, 9.4., godz. 1800, wstęp wolny, prowadzący Rafał Górski z Krakowa.