Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Przegląd wydarzeń

Droższe korzystanie ze środowiska

Od 1.1.2007 trzeba płacić 200% więcej za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia. Zostały wprowadzone tzw. opłaty podwyższone. Rosną bowiem stawki normalnych opłat za korzystanie ze środowiska. Zmiana wynika nie z rozporządzenia, ale z obwieszczenia ministra środowiska, zamieszczonego w Monitorze Polskim (MP z 2006 r. nr 71, poz. 714).

Od 2009 r. opłaty znowu wzrosną i trzeba będzie płacić o 500% więcej.

Ekologiczny transport tirów

Polskie Ministerstwo Transportu podjęło decyzję, że tiry, powodujące największą liczbę wypadków i niszczące zarówno środowisko jak i drogi, przewożone będą koleją.

W ramach ministerialnego programu „Tiry na tory” do 2013 r. zostanie uruchomionych kilka połączeń kolejowych pomiędzy polskimi granicami. Pierwsza taka linia zostanie uruchomiona w połowie 2007 r.

Na początek na 700-kilometrowej trasie Rzepin – Suwałki będzie kursował w obie strony jeden pociąg PKP Cargo. Zabierze ze sobą w jedną stronę ok. 40 ciężarówek. Rocznie będzie można przewieźć w ten sposób kilkanaście tysięcy ciężarówek. Na realizację programu posłowie wygospodarowali 50 mln zł, resztę dopłaci UE. Do 2013 r. na program dostaniemy 109 mln euro.

Paryski tramwaj

Po niemal 70 latach tramwaj powrócił do Paryża. Tramwaje znikły z ulic Paryża w 1937 r., wraz z rozbudową metra.

Elektryczny tramwaj będzie przewoził około 100 tys. osób dziennie na zatłoczonej trasie na lewym brzegu Sekwany. To największy projekt w sferze transportu publicznego od czasu budowy w latach 70. obwodnicy Paryża. Jego koszt to 300 mln euro. Prawica okrzyknęła projekt marnotrawieniem pieniędzy. Mer Paryża Bertrand Delanoe argumentuje, że jest to transport przyjazny dla środowiska.

Zbiornik przeciwpowodziowy zamiast wsi

W podraciborskich Nieboczowach ma powstać potężny zbiornik przeciwpowodziowy. Budowa zbiornika jest jedną z najważniejszych inwestycji w programie rządowym. Zburzono już pierwsze domy. Na nic się zdał opór mieszkańców.

Protestują oni od lat, ale przegrali już we wszystkich możliwych instancjach. Teraz liczą na kasację decyzji o lokalizacji zbiornika w Sądzie Najwyższym. Jednak inwestorzy są przekonani, że do tego nie dojdzie i proponują mieszkańcom przeniesienie wsi w całości w inne miejsce, na teren gminy Lubomia.

Jurajskie krajobrazy

Na stronie www.jura.eko.org.pl działa Jurajski Ekologiczny Serwis Informacyjny. Wśród informacji m.in. złożone wnioski o usuniecie drzew w Krakowie. Jurajski Ekologiczny Serwis Informacyjny prowadzony jest w ramach zadania „Jurajskie krajobrazy” realizowanego przez Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody. Towarzystwo rozpoczęło też wydawanie kwartalnika ekologicznego poświęconego Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolorowy magazyn o tytule „Jurajskie krajobrazy” w 2007 r. jest wydawnictwem bezpłatnym dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Ministerstwa Pracy w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kontakt:
Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
Krowoderska 49/1
31-158 Kraków
e-mail: jura.tnrop@wp.pl

Zieleń drzewiasta Małopolski

Na początku roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wydala publikację Zieleń drzewiasta Małopolski. Raport. Została ona dofinansowana ze środków Fundacji im. S. Batorego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Publikacja stanowi podsumowanie projektu Zieleń drzewiasta Małopolski. Zawiera dwa rozdziały:

I. Monitoring administracji publicznej pod kątem wycinki, pielęgnacji oraz nowych nasadzeń drzew.

II. Standardy prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w warunkach miejskich opracowane na podstawie ekspertyz dendrologicznych drzew poddanych uprzednio cięciom o charakterze redukcyjnym.

Publikacje można pobrać ze strony: www.zielendrzewiasta.eco.pl/raport lub odebrać pod adresem:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków

Internetowy przewodnik po europejskich instytucjach odwoławczych

Na stronie www.bankwatch.org dostępny jest Obywatelski przewodnik po europejskich instytucjach odwoławczych opracowany przez CEE Bankwatch Network przy współudziale europejskich organizacji pozarządowych. Celem przewodnika jest dostarczenie innym organizacjom pozarządowym oraz osobom indywidualnym wiedzy o instytucjonalnych możliwościach odwoławczych na poziomie europejskim.

Cały przewodnik opracowany został w języku angielskim, w wersji polskiej dostępny jest jego skrót. Uwagi do przewodnika można składać na stronie www.bankwatch.org/guide

Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt

Organizacje ochrony praw zwierząt alarmują, że Sejm uchwalił przepis, który sprawi, że śmierć zwierząt w rzeźniach będzie jeszcze gorsza, niż dotąd. Do tej pory prawo wymagało, żeby pomieszczenie, w którym zwierzęta czekają na rzeź, było izolowane akustycznie i oddzielone przegrodą od pomieszczeń, gdzie się zwierzęta ogłusza i wykrwawia. Ale według nowej ustawy takiego wymogu już nie ma – zwierzęta czekające na zabicie będą mogły słyszeć i widzieć, jak zabija się inne.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt, by dostosować do unijnej dyrektywy przepisy o ich transporcie. Przy okazji zmieniono też przepis dotyczący warunków uboju zwierząt i w efekcie izolacja akustyczna i przegroda zniknęły. Posłowie nie uzasadnili swojej decyzji.

Zdaniem Dil Peeling, eksperta unijnej Eurogroup do spraw zwierząt hodowlanych, likwidowanie obowiązku izolowania zwierząt czekających na rzeź od zabijanych jest wbrew unijnej dyrektywie (93/119/EC z 22.12.1993) w sprawie ochrony zwierząt w czasie uboju.


Powyższy artykuł w pliku PDF: pdf
Katarzyna Sipika-Ponikowska