Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PRZEMYSŁ FUTRZARSKI W R. 1999 W PORÓWNANIU Z R. 1998

ROCZNIE ZABIJA SIĘ NORKI W ILOŚCI:

Dania – 10,5 mln (spadek o 12%); Holandia – 2,7 mln (bez zmian); USA – 2,65 mln (spadek o 5%); Rosja – 2,4 mln (spadek o 30% z 3,4 mln w 1998); Finlandia – 2,0 mln (spadek o 5%); Szwecja – 1,25 mln (spadek o 4%); Kanada – 900 tys. (spadek o 5%); Chiny – 700 tys. (bez zmian); republiki nadbałtyckie – 450 tys. (bez zmian); Hiszpania – 300 tys. (wzrost o 15%); Norwegia – 275 tys. (spadek o 11%); Niemcy – 271 tys. (spadek o 3%); Włochy – 235 tys. (wzrost o 2%); Islandia – 175 tys. (bez zmian); Francja – 170 tys. (bez zmian); Wielka Brytania – 165 tys. (wzrost o 37%); Belgia – 140 tys. (bez zmian); Irlandia – 130 tys. (spadek o 10%); Argentyna – 120 tys. (spadek o 14%); Polska – 120 tys. (wzrost o 200%); Południowa Korea – 10 tys.; reszta świata – 85 tys. Ogółem: 25,7 mln (spadek z 28,6 mln).

ROCZNIE ZABIJA SIĘ LISY W ILOŚCI:

Finlandia – 2,1 mln (spadek o 22%); Chiny – 400 tys. (bez zmian); Rosja – 400 tys. (spadek o 41%); Norwegia – 359 tys. (spadek o 31%); Polska – 160 tys. (spadek o 24%); republiki nadbałtyckie – 70 tys. (brak danych); Dania – 53 tys. (spadek o 38%); Argentyna – 23 tys. (spadek o 23%); Holandia – 20 tys. (bez zmian); Islandia – 19 tys. (spadek o 25%); Szwecja – 15 tys. (spadek o 25%); USA – 15 tys. (spadek o 25%); Kanada – 5 tys. (spadek z 33 tys.); Niemcy – 1 tys.; reszta świata – 8 tys. Ogółem: 3,67 mln (spadek z 4,76 mln).

Globalnie, w okresie 1998 – 1999, „produkcja” norek spadła o 10%, zaś ilość zabitych lisów spadła aż o 23%. Ok. 55% hodowanych norek i dwie trzecie hodowanych lisów ma miejsce w krajach skandynawskich.

Robert Surma
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Na podstawie: New Jersey Animal Rights Alliance, 1999 Finnish Fur Farmers Association Calendar, International Fur Farm Stats, Coalition to Abolish the Fur Trade.
Robert Surma