Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PRZYRODNICZE CENTRUM INTERWENCJI

zaprasza do współpracy osoby, które potrzebują wsparcia przy prowadzeniu kampanii w obronie miejsc cennych przyrodniczo.

Jeśli spotkałeś się z przypadkiem bezmyślnego niszczenia dzikiej przyrody, chcesz zaangażować się w jej obronę, a potrzebujesz pomocy, zgłoś się do Centrum:

Adres:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra
tel. 0-33/817-14-68
e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl

Centrum może wspomóc kampanie m.in. poprzez:
• Nagłośnienie problemu w mediach,
• Stworzenie grupy wsparcia: organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, instytucji,
• Porady jak zredagować konieczne pisma i do kogo je skierować,
• Pomoc w opracowaniu petycji, ulotek, plakatów etc.
• Porady prawne i organizacyjne.
Przedsięwzięcie finansowane przez
Regionalne Centrum Ekologiczne
na Europę Środkową
i Wschodnią (REC) ze środków DANCEE.