Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Redakcja


Nr 11 (232)/2007

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
ISSN 1231-2126,
NIP 676-10-21-929
nakład: 1500 egz.
Redakcja: Andrzej Żwawa (redaktor naczelny)
Korekta: Lena Ciurysek
DTP: Hussars Creation (hussars.pl)
Okładka: Fundacja Nasza Ziemia - akcja Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku
www.naszaziemia.pl, tel./fax: 022 622 81 18Adres redakcji:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax (12) 422 22 64, 422 21 47, 0 603 363 721
zb@eco.pl, zb.eco.pl, gg 210891Konto:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków
nr 18 1540 1115 2001 6010 5428 0002
swift code ebos pl pwDofinansowanie numeru:

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie