Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Rolnictwo ekologiczne

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Logo rolnictwa ekologicznego w językach narodowych Nowych Krajów Członkowskich UE Komisja Europejska w swoim Rozporządzeniu (EC) No 746/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 wprowadziła nowe regulacje prawne w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego w związku z akcesją 10 nowych państw. Regulacje te wprowadzają m.in. wzory znaków w językach narodowych nowych krajów członkowskich jakimi powinny być oznakowane produkty rolnictwa ekologicznego. Wzór loga rolnictwa ekologicznego po polsku przekazujemy w załączeniu.

IUCN Programme Office for Central Europe
ul. Włoska 4
00-777 Warszawa
tel. 0-22/8410757
fax 0-22/8518482
tel. 0-506 089129
e-mail: tomasz.pezold@iucn.org
www.iucn-ce.org.pl


IUCN