Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

RUCH WYZWOLENIA ZWIERZĄT Z WROCŁAWIA

Ruch Wyzwolenia Zwierząt jest Stowarzyszeniem, którego statutowym celem jest ochrona praw zwierząt. Działamy już od trzech lat. Poprzez organizowanie, między innymi akcji publicznych, protestujemy przeciwko wykorzystywaniu zwierząt i domagamy się ich humanitarnego traktowania w myśl Art.1.1 Ustawy o Ochronie Zwierząt: ,, Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Naszym wystąpieniom publicznym towarzyszy zbieranie pieniędzy na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Za zebrane pieniądze kupujemy karmę dla psów i kotów.
Każdego roku w listopadzie organizujemy ogólnopolski Dzień bez Futra (25.11), w grudniu i przed Świętami Wielkanocnymi urządzamy Świąteczny Marsz Wegetariański, połączony z poczęstunkiem wegetariańskim, w kwietniu międzynarodowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych (24.4) wraz z wystawą zdjęć katowanych zwierząt. Dodatkowo działamy w Komisji do spraw nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
Nasze plany na przyszłość to przede wszystkim organizowanie prelekcji z zakresu ochrony zwierząt, projekcje filmów, praca w Komisji i zwrócenie się z programem edukacyjnym, w zakresie ochrony zwierząt, do szkół.
Przede wszystkim chcemy wpłynąć na ludzkie myślenie i postępowanie, uwrażliwić ludzi i uświadomić im, że zwierzęta czują, cierpią i pragną szczęścia tak samo jak oni.
Stowarzyszenie nasze utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich, dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe, ale nie tylko. Liczymy na ludzi, którzy mogą nam zaoferować przede wszystkim bezpłatne usługi kserograficzne, drukarskie oraz na tych, którzy zajmują się projektowaniem rysunku. Czekamy na osoby, mogące tłumaczyć wydawnictwa i filmy z języka niemieckiego i angielskiego na język polski. Zainteresowanych czynnym włączeniem się w naszą działalność prosimy o kontakt.


Adres do korespondencji:


Ruch Wyzwolenia Zwierząt
skr. 55
53-350 Wrocław 15
tel. 367- 83- 57
czynny w czwartki  16-18
mtryzno@polbox.com
Nr konta,
na które można wpłacać pieniądze:
BSK S.A. o/Wrocław
10501575- 2205949510


Zapraszam do Baru Wegetariańskiego
(Natur Eco Art) w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 22 (w podwórzu).
Mikołaj Kurczewski

Ruch Wyzwolenia Zwierząt