Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Seria wokół doktryny kredytu społecznego

UKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE:

Colin Barclay-Smith, Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy, tłumaczenie z angielskiego, 1992 r., 86 stron.

Australijski dziennikarz i ekonomista przedstawia wyniki 25 letnich prac Instytutu badań monetarnych. Tłumaczy z wielką jasnością jak działa kapitalistyczny system finansowy, jak powstaje publiczny dług narodowy i dlaczego ustawicznie rośnie. Zwraca uwagę na fakt tworzenia przez banki prawie wszystkich pieniędzy pozostających w społecznym obiegu i pokazuje w jaki sposób banki tworzą, drogo sprzedawany społeczeństwu, kredyt finansowy. Ukazuje w jaki sposób można znacznie zmniejszyć podatki, inflację i deficyt budżetowy, przez odebranie bankom komercyjnym monopolu na kreację pieniędzy. Dowodzi, że możemy wyjść z pętli rosnącego zadłużenia, jeśli odzyskamy nasze suwerenne prawo do kreowania pieniądza w sposób nie oprocentowany.

Leopold Soucy, Fałszerze pieniędzy, tłumaczenie z angielskiego, 1999 r., 64 strony.

Autor, w sposób bardzo przystępny, przeprowadza krytyczną analizę obecnego systemu finansowego, opartego na zasadzie kreacji kredytu przez banki handlowe, z ułamkowym pokryciem w walucie. Autor szkicuje zasady sprawiedliwego systemu.

Christofer Hollis, Kryzys pieniądza, tłumaczenie z angielskiego, 1999 r., 156 stron, ze wstępem Adama Doboszyńskiego.

Autor to ekonomista, studiował w Oxfordzie, jeden z najwybitniejszych pisarzy katolickich Anglii. Poważna, przystępnie napisana praca źródłowa na temat historii powstania i rozwoju nowoczesnego liberalnego systemu finansowego, aż do czasów współczesnych. Autor pokazuje, na wielu przykładach z najnowszej historii, podstawowe mechanizmy koncentracji kapitału finansowego, z jej groźnymi skutkami i daje zarys sposobów zaradczych.

Georges Henri Levesque O.P., Kredyt Społeczny a katolicyzm, tłumaczenie z francuskiego. 1999 r., 34 strony.

Autor, z pochodzenia Francuz, profesor filozofii i ekonomii uniwersytetu w Montrealu, omawia zwięźle doktrynę Kredytu Społecznego C. H. Douglasa w świetle nauki społecznej Kościoła katolickiego, oczyszczając ją z zarzutów o koneksje socjalistyczne. Wykazuje, że doktryna Kredytu Społecznego nie jest niezgodna z Nauką Społeczną Kościoła.

Hilaire Belloc, Lichwa, tłumaczenie z angielskiego, 1999 r., 30 stron.

Autor, obok G. Chestertona należał do najwybitniejszych przedstawicieli myśli katolickiej w literaturze angielskiej I połowy XX w. Lichwa stanowi krótkie i jasne przedstawienie tematu, bez szczegółowej analizy, która została przezeń podana w książce Ekonomia dla Heleny.

Louis Even, Globalne oszustwo i drogi wyjścia, tłumaczenie z angielskiego, 2001 r., 90 stron, z przedmowami J. E. bp. Edwarda Frankowskiego oraz dra Szczęsnego Górskiego.

Trzy eseje znakomitego kanadyjskiego wykładowcy doktryny Kredytu Społecznego, twórcy Instytutu dla Sprawiedliwości Społecznej w Rougemont w Kanadzie; Co to jest prawdziwy Kredyt Społeczny; Wyspa rozbitków; Finanse zdrowe i skuteczne.

PLAN WYDAWNICZY SERII:

Thomas H. Greco, Pieniądz i dług, tłumaczenie z 2. wyd. angielskiego (2003), stron 71, ilustracje poglądowe.

Autor, inżynier chemik, były profesor ekonomii w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, konsultant gospodarczy, wydawca i publicysta z zakresu ekonomiki gminnej, współpracy między przedsiębiorstwami, technologii informatycznych i komputerów, omawia w bardzo jasny, przystępny sposób mechanizmy nieuchronnego zadłużenia we współczesnym systemie kapitalistycznym, strukturalną niemożność zrównoważenia budżetu państwa bez zagrożenia dla gospodarki, funkcje pieniądza, przedstawia szczegółową propozycję stworzenia globalnej, standardowej jednostki obliczeniowej, opartej na koszyku najpowszechniej wymienianych dóbr rynkowych, z jej dokładną definicją funkcjonalną i przykładami udanych wdrożeń doświadczalnych.

*

Cztery testamenty, tłumaczenie z angielskiego, stron 85. Są to cztery eseje, opublikowane tuż przed śmiercią autorów:

Fritz Schumacher, autor Małe jest piękne. Wykład: Technologia dla demokratycznego społeczeństwa, wygłoszony, w Caux w Szwajcarii, w dzień przed śmiercią.

A. Orage, jeden z czołowych angielskich dziennikarzy początku XX w., wydawca Lęk przed czasem wolnym oraz Kredyt Społeczny. Wykład wygłoszony w BBC w przeddzień śmierci.

V. C. Vickers, były dyrektor Vickers Ltd, Bank of England i London Assurance. Ekonomiczne udręki – książka napisana w ostatnich tygodniach życia autora.

Dieter Suhr, niemiecki profesor konstytucjonalista i ekonomista, autor wielu książek z zakresu ekonomii finansów wydawanych po niemiecku i po angielsku: System pieniądza neutralnego – ostatnia publikacja napisana w ciągu roku poprzedzającego śmierć autora.

*

Colin Barclay-Smith, Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy, 82 strony. Wznowienie wyczerpanego nakładu elementarnej książki o mechanizmach finansowych, australijskiego publicysty gospodarczego.

*

Louis Even, Pod znakiem obfitości, 150 stron. Nowe, poszerzone i tłumaczone ponownie wydanie klasycznego, bardzo przystępnego wykładu znakomitego popularyzatora doktryny Kredytu Społecznego.

*

C. H. Douglas: Monopol kredytowy, 130 stron, ilustracje. Podstawowa książka twórcy doktryny Kredytu Społecznego, który uważał ją za najlepszą ze swych dwunastu książek na ten temat.

Zamówienia u redaktora serii:
dr Szczęsny Zygmunt Górski
Mielęckiego 7/2
61-494 Poznań
tel. 061 8333 782

dr Szczęsny Zygmunt Górski