Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SOS! Radioaktywne zagrożenie

SOS! Radioaktywne zagrożenie!

W pobliżu Brześcia Białoruskiego prowadzone są roboty przy rozbudowie wysypiska odpadów radioaktywnych znanych jako obiekty “802” i “Zachodni”.

Projekt budowy śmietnika radioaktywnego był przygotowany w tajemnicy przed społeczeństwem. Społeczność lokalna nie była poinformowana o projekcie budowy, ponieważ projekt i teren budowy zostały opatrzone klauzulą “DSK” (do użytku służbowego). Informacja o rozpoczęciu robót nie była w ogóle podana do wiadomości publicznej, a niezależni eksperci nie mieli nawet możliwości zgłosić swoich opinii i sprzeciwu. Informacja o budowie wysypiska odpadów radioaktywnych była również blokowana przez białoruskie media.

Obecnie, po nagłośnieniu tej sprawy w telewizji i wystąpieniu mieszkańców pobliskich wsi z inicjatywą referendum lokalnego w sprawie zgody na wysypisko, prace przy budowie drogi prowadzącej do miejsca wysypiska odpadów zostały przyspieszone. Pracę przy wykończeniu drogi prowadzi przedsiębiorstwo Malaryckie PMK-8.

Tworzenie kolejnej strefy radioaktywnej na Białorusi i to w niedalekiej odległości od terenów zamieszkałych, granicy państwowej i obszarów przyrodniczo chronionych (40 kilometrów od Puszczy Białowieskiej) nie powinno mieć miejsca, w szczególności, że na Białorusi istnieją już wysypiska odpadów radioaktywnych w strefie czarnobylskiej.

To już drugi niebezpieczny obiekt w odległości kilku kilometrach od polskiej granicy, pierwszy – podziemna przechowalnia gazu znajduje się niedaleko miasteczka Wysokoje.

Sąsiedztwo podobnych “obiektów” nie jest w interesie ani Białorusi ani Polski, odkrywa prawdziwe oblicze białoruskich władz wobec własnego i polskiego narodu.

My sami nie jesteśmy w stanie
powstrzymać budowy wysypiska,
prosimy o pomoc polskie społeczeństwo,
organizacje pozarządowe
oraz wspólnotę międzynarodową.


Uladzimir Vialichkin,
Przewodniczący Rady “Centrum Praw Człowieka “Wiosna” w Brześciu
tel. (+37529) 722-35-41
uladzimir@poczta.fm
19.5.2004

Uladzimir Vialichkin