Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SPOŁECZEŃSTWO W DZIAŁANIU

Książka Piotra Żuka nakreśla jasny obraz działania i idei środowisk, które przez opinię publiczną utożsamiane są najczęściej z „lewacką ekstremą” czy wszelkiej maści „oszoło¬mami”. Autor ukazuje postawy działaczy, ich korzenie ideologiczne umiejscawia pośród europejskich inicjatyw obywatelskich. Książka może więc znakomicie przybliżyć temat, choćby dziennikarzom, często wykazującym niesamowitą wręcz ignorancję i namiętnie czerpiących z obiegowych, schematycznych opinii. Trudno zatem przecenić jej zalety dla ww. grup, odczuwających coraz silniej konieczność wyrwania się ze swych gett. Praca może być również ciekawa dla samych bohaterów, mających często problem z samookreśleniem się na tle tradycji ruchów społecznych i poszukujących szerszego kontekstu dla swej działalności. Rzetelna socjologiczna i historyczna analiza „ruchu społeczeństwa obywatelskiego” ujawniła także wiele ciekawych kwestii i z pewnością stanie się pretekstem do szerokich dyskusji. Podsumowując, „Społeczeństwo w działaniu”, jako bodaj pierwsza poważna próba usystematyzowania i scharakteryzowania zjawisk, takich jak squating, ekologia czy radykalny feminizm w polskim wydaniu i znalezienia dla nich odniesień w szerokim nurcie zachodniej działalności społecznej, ma olbrzymią wagę zarówno dla bezpośrednio zainteresowanych, jak i dla przedstawicieli mediów czy instytucji z konieczności wchodzących w interakcję z działaczami.

Janek Bińczycki
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Piotr Żuk, Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, wyd. I, ISBN 83-88495-48-8,
ss. 262, oprawa miękka, 31 zł. Sprzedaż wysyłkowa http://www.scholar.com.pl oraz Księgarnia Naukowa „Resursa”, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, tel. 22/828-18-16.
Janek Bińczycki