Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Sprawy kolejowe

Jak się zdaje, na naszych kolejach zachodzą daleko idące zmiany. Jest to ważna sprawa, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że kolej jest bardziej ekologiczna od transportu samochodowego. Jednocześnie politycy wciąż mówią o konieczności budowy w Polsce autostrad.

Dlatego kieruję apel do osób związanych z kolejnictwem o informacje: jak, gdzie i kiedy kupować bilety aby odbywało się to przyjemnie, szybko i co najważniejsze, jak najtaniej. Rozpowszechnienie tego rodzaju wiadomości z pewnością pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów kolejowych.

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl
Piotr Szkudlarek