Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

SPROSTOWANIE

W Części III „Wojennej historii zubożonego uranu” (ZB 160) użyłem nieprawidłowo określenia „drobina” zamiast „drobinka” czy „cząstka”. Chodzi o maleńki fragment materii, jak np. w pyłku, a nie o molekułę. Wszystkie inne stwierdzenia zawarte w artykule pozostają bez zmian.

Piotr Bein
Piotr Bein