Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

SPRZĄTAMY MAZURY, FUNDACJA SZANSA


SPRZĄTAMY MAZURY 
FUNDACJA SZANSA


Fundacja „Szansa” oraz firma Silver Service są inicjatorami i organizatorami akcji społecznej „SPRZĄTAMY MAZURY”.
To hasło w pełni i najkrócej odzwierciedla cel naszej dwumiesięcznej wakacyjnej akcji.
DLACZEGO MAZURY?
Mazury są, po wybrzeżu, najbardziej znanym polskim regionem wypoczynkowym. To miejsce uprawiania prawie wszystkich odmian turystyki letniej. Od żeglowania, spływów kajakowych, wypraw rowerowych, do turystyki konnej.
Za swoją popularność Mazury płacą ogromną cenę. Narażone są na dewastację przyrody i nieustanne zaśmiecanie. Niebawem skutki dewastacji środowiska naturalnego staną się nieodwracalne. Nie możemy do tego dopuścić! Chcielibyśmy aby akcja „Sprzątamy Mazury” była zaczątkiem wychowywania społeczeństwa w kulturze czystości i ekologii. Chcielibyśmy, aby stała się bodźcem do działania dla wszystkich miłośników Mazur. Przy pomocy mediów, które objęły akcję swoim patronatem, wykorzystując ich siłę oddziaływania, zamierzamy od Mazur rozpocząć inwazję czystości, która – mamy nadzieję – w miarę upływu lat cieszyć się będzie coraz szerszym poparciem społecznym obejmującym nowe regiony naszego kraju.
ZMIENIAJĄC OBLICZE MAZUR – ZMIENIAMY OBLICZE POLSKI
Akcja „Sprzątamy Mazury” w dużej mierze oparta jest na wolontariacie. Wszyscy uczestnicy akcji pełnią misję edukacyjną i propagandową. Ich zadaniem jest zaangażowanie do czynnego sprzątania Mazur turystów: żeglarzy, rowerzystów, kajakarzy i zwolenników pieszych wycieczek. Wystarczy, że każdy posprząta po sobie a cel nasz zostanie osiągnięty. Jako organizatorzy akcji zapewniamy worki na śmieci i dzięki współpracy z Gminami ich wywózkę, a każdy, kto się do nas przyłączy będzie mógł z satysfakcją pochwalić się udziałem w tak szczytnym przedsięwzięciu.
MAMY NA CELU:
• uświadomienie poprzez edukację i pracę młodemu pokoleniu, że wytrzymałość ekologiczna Mazur i innych regionów naszego kraju jest ograniczona
• uzmysłowienie szerokiemu gremium turystów, żeglarzy, kajakarzy czego powinni się jeszcze nauczyć i jak mogą pomóc innym i sobie w pozostawieniu Mazur w nieskazitelnym stanie.
SPRZĄTANIE MAZUR
TO POCZĄTEK

Mamy nadzieję, że z roku na rok z coraz większym rozmachem, większą ilością ludzi i sprzętu akcja obejmie nowe regiony, aby turyści w całej Polsce zostawiali śmieci w koszach i kontenerach – nie w lasach, na brzegach jezior, plażach czy przydrożnych rowach.
Dzięki szczególnym walorom społecznym i edukacyjnym akcji otrzymaliśmy honorowy patronat Ministra Środowiska oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Uzyskaliśmy życzliwość mediów i zapewnienie wspierania poczynań akcji.
Liczymy, że za pośrednictwem naszych patronów: Telewizji POLSAT, Radia ESKA Olsztyn, „Gazety Olsztyńskiej”, miesięcznika „Rejs” oraz „Wiosło” jak i współpracujących mediów: Telewizji TVN 24, TV3, Polskiego Radia Olsztyn, portalu Warmia – Mazury, oraz partnera akcji magazynu „Żagle” – będziemy mogli dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
Zaangażowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w sprzątaniu Mazur, stanowiącego swoistą edukację ekologiczną, zaowocowało poparciem i przyłączeniem się do akcji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Akcje popierają i udzielili jej swego patronatu honorowego: Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Rangę problemu, z którym pragniemy się uporać doceniła jako pierwsza Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, zgłaszając uczestników swoich obozów letnich jako wolontariuszy akcji. Przy ich udziale odbywać się będą regularne zbiórki śmieci na terenach 15 gmin województwa.
W Loży Honorowej naszej Akcji zasiedli: znany powszechnie aktor i zagorzały mazurzysta Wojciech Malajkat oraz jedni z najwybitniejszych polskich żeglarzy: Karol Jabłoński i Mateusz Kusznierewicz. Do Akcji zaprosiliśmy Zbyszka Malickiego znanego żeglarza regatowego, a także dyrektora programu „NIVEA Błękitne Żagle”, który tak jak my liczy w dużej mierze na edukację młodych ludzi.
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ AKCJI
Od 1.7. w 16 największych portach na Mazurach rozdawane są darmowe worki na śmieci. Wraz z nimi wystosowaliśmy apel do wszystkich turystów o nie zaśmiecanie, wręcz o sprzątanie po „niefrasobliwych turystach”. Do końca sierpnia, każdy kto trafi na nocleg do jednej z „naszych” marin otrzyma pakiet worków na śmieci.
Na terenie Mazur zawiesiliśmy ok. 3 tys. plakatów informujących o skali działań Akcji „Sprzątamy Mazury”
Wspólnie z Gminą Mikołajki w wybranych miejscach „dzikiego” cumowania nad brzegami jezior Tałty i Mikołajskiego ustawiliśmy pojemniki na śmieci. Każdego dnia z Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach wypływa szalupa, która zbiera pozostawione przez turystów i żeglarzy śmieci.
Przez całe wakacje wraz z młodzieżą z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP i pod kierownictwem Dyrekcji Lasów Państwowych będziemy dokonywać zbiórek śmieci w miejscach najbardziej zaśmiecanych przez turystów.


Dzięki uprzejmości firm AGFA, programu „NIVEA Błękitne Żagle” i in. będziemy mogli przeprowadzić akcję skierowaną ściśle do żeglarzy, o zachowanie czystości i porządku na Mazurach.
Podobną Akcję przeprowadzimy na regatach „O Puchar Magazynu Rejs”.

WĘDROWNE OBOZY WOLONTARIUSZY AKCJI „SPRZĄTAMY MAZURY”
I etap 1 – 15.7.2003 Spływ kajakowy „Szlakiem rzeki Krutyni”.
Załoga spływu – Harcerze Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej pokonuje w przeciągu 2 tygodni trasę Sorkwity do Jeziora Nidzkiego.
Załogi kajaków, oznaczonych logo akcji „Sprzątamy Mazury”, przepływając szlak rzeki Krutyni, zbierają po drodze pozostawione na jej brzegach śmieci.
II etap 15.7. – 5.8.2003 Obóz żeglarski „Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich”
Przez 3 tygodnie wolontariusze Akcji „Sprzątamy Mazury” (Chorągiew Warmińsko-Mazurska) obejmie swoimi działaniami wyspy, pola biwakowe i bindugi, a także weźmie udział w imprezach poświęconych edukacji ekologicznej nad jeziorami.
III etap 16 – 31.8.2003 Rowerowe sprzątanie.
Grupa rowerzystów wraz z ekologiczną śmieciarką-rikszą sprząta rejony wzdłuż trasy przejazdu: Pisz – Orzysz – Giżycko – Węgorzewo – Wilkasy – Ryn – Mikołajki – Ruciane Nida – Pisz.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego sprzątania!!!

Akcja „Sprzątamy Mazury
Silver Service Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 52
02-542 Warszawa
tel. 0-22/849-30-68,0-507/088-734
www.sprzatamy-mazury.pl