Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Środowisko dla ludzi

ŚRODOWISKO DLA LUDZI
- NAGRODA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA


Szwedzka Fundacja Środowisko Dla Ludzi zarządza funduszem, z którego finansowane są nagrody dla osób indywidualnych lub organizacji, które przyczyniły się do polepszenia stanu środowiska w Morzu Bałtyckim i wodach żeglugowych Ligi Hanzeatyckiej.

Nagroda nie jest przeznaczona dla urzędów miejskich i ich działalności na rzecz ochrony środowiska lub kampanii przez nie organizowanych.

Nagroda wynosi 30 000 SEK.

Akceptowane są bezpośrednie aplikacje, a także rekomendacje .

Nie ma specjalnego formularza aplikacyjnego dla tego konkursu. Istotne jest, żeby opis projektu był jasny, wyczerpujący i atrakcyjnie przedstawiony, w języku angielskim lub szwedzkim. Zdjęcia, rekomendacje i CV stanowią cenne uzupełnienie.

Pod koniec maja 2005 roku Komitet Wykonawczy w Kalmar zdecyduje komu zostanie przyznana nagroda. Będzie ona wręczona podczas spotkania hanzeatyckiego w Tartu, w Estonii, w dn. 30.6. – 3.7.2005.

Dalsze informacje o nagrodzie:
Anders Engstrom
tel.: +46 480-45 00 96
fax: +46 480 45 00 99
e-mail: anders.engstrom@kalmar.se

Aplikacje i sugestie powinny być nadesłane najpóźniej do dnia 31.3.2005 na adres:
Kalmar kommun
Internationella enheten
Box 611
SE - 391 26 KALMAR SWEDEN