Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Stanowisko krakowskich organizacji ekologicznych ws. projektu budowy spalarni odpadów i podatku odpadowego

STANOWISKO
KRAKOWSKICH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
WS. PROJEKTU BUDOWY SPALARNI ODPADÓW
I PODATKU ODPADOWEGO

RECYKLING TAK, SPALARNIA NIE!

Krakowskie organizacje ekologiczne w pełni solidaryzują się z protestem radnych Nowej Huty przeciwko budowie na terenie Krakowa spalarni odpadów. Planowanie tej niezwykle kosztownej inwestycji w sytuacji, gdy tylko niewielka część mieszkańców jest objęta systemem zbiórki odpadów zgodnym z europejskimi standardami, uważamy za całkowite nieporozumienie.

W żadnym mieście na świecie nie zastosowano spalania wszystkich powstających odpadów, jak to proponuje się wprowadzić w Krakowie. Nie byłoby to zgodne z zasadami ochrony środowiska i prowadziłoby do katastrofy ekonomicznej.

Zamiast wydawać dziesiątki milionów (może setki?) złotych na spalarnię, a wcześniej na referendum ws. nałożenia na mieszkańców podatku śmieciowego (którego celem jest de facto ponad 100%-owa podwyżka opłat i przywrócenie monopolu MPO), należy wprowadzić na terenie całego Krakowa selektywną zbiórkę odpadów. Mieszkańcy Grodu Kraka powinni wreszcie mieć możliwość zagospodarowania odpadów w modelowy sposób, jaki od już od wielu lat mają mieszkańcy Powiatu Żywieckiego, Oświęcimia czy Raciechowic.

Oczekujemy również stworzenia mechanizmu wspierania zakupów kontenerów do selektywnej zbiórki przez właścicieli i administratorów nieruchomości, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie pozbyć się znacznej części swoich odpadów – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 27.8.1997 ws. szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku. Od momentu wprowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki surowców wtórnych, wywóz tych odpadów odbywa się bezpłatnie.

Piotr Rymarowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych
Paweł Głuszyński, Ogólnopolskie Towarzystwo
Zagospodarowania Odpadów “3R”
Mariusz Waszkiewicz, Towarzystwo na Rzecz Ochrony
Przyrody
Bogusław Udała, Fundacja Bioregion Jura
Adam Markowski, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Małopolska
Jacek Tyblewski, Małopolskie Towarzystwo
Ornitologiczne

Piotr Rymarowicz, Paweł Głuszyński, Mariusz Waszkiewicz, Bogusław Udała, Jacek Tyblewski