Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Szkolenie strażników miejsc przyrodniczo cennych - edycja 2004/2005

PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
STRAŻNIKÓW MIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH
– EDYCJA 2004/2005


Projekt Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych skierowany jest do osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody, które lokalnie starają się chronić miejsca o wartościach przyrodniczych i kulturowych. Proponujemy cykl zajęć warsztatowych przygotowujących merytorycznie i praktycznie do podejmowania skutecznych działań. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają licencję Strażnika Miejsc Przyrodniczo Cennych. Taki licencjonowany przez Pracownię strażnik będzie dysponował wiedzą o przyrodzie i sposobach jej ochrony, aspektach prawnych ochrony przyrody, kierowaniu grupą, podstawach dziennikarstwa i współpracy z mediami, prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Będzie miał także mocniejszą pozycję przy lokalnych działaniach, dysponując wsparciem silnej organizacji i sieci podobnych strażników z całego kraju. Szkolenie ma za zadanie stworzenie grupy osób wypełniających swoją wiedzą i umiejętnościami lukę pomiędzy badają-cym swój obiekt naukowcem, a pełnym dobrych chęci, działającym z pobudek serca amato-rem. Chcemy, aby kryteria przyznawanej licencji były wysokie.

Ostatecznym celem projektu jest stworzenie w Polsce sieci obszarów dzikiej przyrody powiązanych korytarzami ekologicznymi, które będą miały swoich lokalnych strażników.

Kurs Strażnika składa się z cyklu trzech szkoleń, wzajemnie się dopełniających – tylko czynne uczestnictwo w całym cyklu uprawnia do uzyskania certyfikatu i włączenia się do sieci Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Podczas szkoleń będziemy wymagać dys-cypliny, czynnego udziału kursantów w szkoleniu, obejmującego zajęcia wykładowe, terenowe i warsztatowe.

Chcesz skutecznie bronić dzikiej przyrody?

– poznaj wszystkie aspekty działalności stowarzyszenia i zdobądź wiedzę o środowisku. Wybór należy do Ciebie: możesz pomóc przyrodzie lub stać z boku i przyglądać się bezczynnie, jak ona ginie.

Projekt realizowany jest od 1996 r. przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i wspierany przez miesięcznik „Dzikie Życie”.

TERMINY SZKOLEŃ:

część I: od 9 do 12 grudnia 2004

MIEJSCE:

Ośrodek edukacji ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra (koło Bielska-Białej).

Część zajęć odbywa się w terenie poza ośrodkiem.

Nabór osób na szkolenie SMPC odbywać na podstawie ankiety wypełnionej przez zgła-szających się i zakończy się 30 listopada 2004 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Dla osób, które przejdą całość szkolenia, PNRWI będzie wydawać certyfikaty SMPC. W szkoleniu mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Kandydaci na strażników będą mieli pierwszeństwo przy naborze uczestników do udziału w obozach i warsztatach organizowa-nych przez PNRWI: obozie „Gaja – nasz dom”, warsztacie „Zgromadzenie Wszystkich Istot”.

INFORMACJE I ZAPISY POD ADRESEM:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Ośrodek Głębokiej Ekologii
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 0-33/8171468, 8183153
osoba kontaktowa – Radosław Ślusarczyk
suchy@pracownia.org.pl