Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Turystyczne plany Małomic – odsłonięcie fundamentów pałaców i ponowne rozdzielenie Żagania od Głogowa

Program rozwoju turystyki gminy Małomice jest już gotowy. Prace nad nim trwały od września do listopada br. Dokument zredagował Maciej Boryna z Towarzystwa Bory Dolnośląskie na zlecenie burmistrza Małgorzaty Janiny Sendeckiej. Przy tworzeniu programu wzięli udział także mieszkańcy, zgłaszając swoje propozycje na specjalnie przygotowanych ankietach.

Małomice to gmina leśno-rolna, z czystym środowiskiem i tradycjami turystycznymi – wylicza M. Boryna. Ma dogodne warunki do turystycznego inwestowania. Połowa jej obszaru leży w kompleksie Borów Dolnośląskich, które cieszą się dynamicznie wzrastającym zainteresowaniem. Do tego łączą się tu Kwisa z Bobrem, przez które wiodą popularne szlaki kajakowe.

Do 1945 r. w mieście znajdowały się dwa pałace hrabiowskie. Jeden z nich wzniesiono na fundamentach starego zamku otoczonego fosą. Małomicami na przestrzeni dziejów władały takie rody jak Nechernowie, Kiettlitzowie, Redernowie i Dohnowie. Program zakłada m.in. odsłonięcie pozostałości dawnych rezydencji i ich adaptację na potrzeby zwiedzania.

M. Boryna również przypomina, że przez kilkaset lat przez teren dzisiejszej gminy przebiegała granica pomiędzy księstwami głogowskim a żagańskim. Jednym z reliktów tego pogranicza są legendarne Wały Śląskie uchodzące za najdłuższy zabytek archeologiczny Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z programem ów relikt należy turystycznie oznakować w terenie.

Strategiczny dokument zawiera łącznie ponad 60 propozycji różnych przedsięwzięć. Ponadto mowa w nim o rewitalizacji centrum miasta, utworzeniu muzeum, budowie platformy widokowej i przystani kajakowej oraz ścieżek rowerowych.

Informacja prasowa Towarzystwa Bory Dolnośląskie
24.10.2007

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Maciej Boryna