Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Ukraińscy górale omawiają konwencję karpacką

UKRAIŃSCY GÓRALE OMAWIAJĄ KONWENCJĘ KARPACKĄ

6 sierpnia 2004 r. w miejscowości Putyła w obwodzie Czernowieckim (Ukraina), w ramkach 14-go Międzynarodowego Festiwalu Hucułów odbyła się Konferencja naukowo-praktyczna „Zachowanie regionalnej identyczności Huculszczyzny w dzisiejszych warunkach, problemy i perspektywy”.

Konferencja, między innymi, wyraziła wsparcie dla Konwencji Karpackiej i jej ratyfikację przez Ukrainę i Węgry.

W czasie Konferencji odbyło się posiedzenie Narodowego Górskiego Komitetu Ukrainy. Komitet obrał swoim Przewodniczącym pana Dmitra Stefluka, Przewodniczącego Rady Rejonowej w Werchowinie. Zastępcą Przewodniczącego został obrany Jurij Wasidlow, Prezydent ekologicznej Asocjacji „Nasz Dom”.

Komitet rozpatrzył sytuację w górskich terenach w nawiązaniu do ratyfikacji Konwencji Karpackiej. Zostały przyjęte Rekomendacje dotyczące zastosowania Konwencji Karpackiej, w których wzięto pod uwagę także zagadnienia Gór Krymskich.

Posiedzenie Komitetu było realizowane we współpracy z Ogólnoukraińskim Stowarzyszeniem „Huculszczyzna”, NGO „Ekologia i Świat” (Krym) i „Stakeholder Forum for Our Common Future” (Wielka Brytania) w ramach projektu „Public Participation Towards Implementation of the Carpathian Convention”. Wsparcia udzieliło FAO i UNEP.

Sekretarz Komitetu:
dr Vladimir Kricsfalusy, PhD.
Kontakty:
v.kricsfalusy@sympatico.ca
ourhome@il.if.ua

nadesłał Yuri Wasidlow
ourhome@il.if.ua
Yuri Wasidlow