Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

URLOP U EKOROLNIKÓW

URLOP U EKOROLNIKÓW
Serdecznie zapraszamy do wypoczynku w ekoturystycznych gospodarstwach w rejonie Stryszowa i okolic zrzeszonych w ECEAT-Poland1) i współpracujących z ICPPC2). Są to atestowane gospodarstwa ekologiczne lub przestawiające się na ekologiczne metody produkcji. Gospodarze przygotowują pyszne posiłki ze swoich ekologicznych produktów, a okolice są pełne atrakcji.
Więcej informacji o możliwościach wypoczynku oraz wywiadów i wizyt dziennikarzy w wyżej wymienionych ekogospodarstwach zasięgnąć można u pani Marii Sordyl – ul. Lipowa 432, 34-314 Czaniec (Górny), tel./fax: 0-33/810-96-80, e-mail: alicja1200@poczta.onet.pl – lokalnego koordynatora ECEAT-Poland.
Prosimy o szeroką promocję tej formy wypoczynku i naszych ekogospodarzy, z którymi m.in. spotkał się Książę Karol podczas swojej wizyty w Stryszowie.

1. ECEAT-Poland Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki, Laureat nagrody Brytyjskich Linii Lotniczych „Turystyka Przyszłości 2001”.
2. International Coalition to Protect the Polish Countryside (ICPPC), Fundacja „Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi” 34-146 Stryszów 156, tel./fax 0-33/87-97-114 icppc@sfo.pl, jadwiga@sfo.pl, www.icppc.sfo.pl. W 2002 r. ICPPC zostało uhonorowane Nagrodą Goldmana – Noblem Ekologicznym. Siedzibę ICPPC odwiedził również brytyjski następca tronu Książę Karol.