Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

WOLĘBYCIE – SPOTKANIE 2002

W przeszłym roku, a dokładnie 24 – 26.8.2001 odbyło się nieoficjalne spotkanie „wolębyciów”. Było to bodajże pierwsze tak liczne zejście się w jednym miejscu takiej masy ludzko-wolębyciowej, albowiem było nas kilkanaście sztuk. Nie zabrakło oczywiście ogniska nocnego i słynnego pytania „co dalej z „Wolę być”?”. Dyskusja chwilami gorąca pozostawiła powyższe pytanie tradycyjnie otwartym. Zebrani zgodzili się, że warto ustalić termin i miejsce spotkania kolejnego towarzyskiego spotkania dawnych „wolębyciów”. I tak 23 – 25.8.2002 na Ranczu Kaszubskim „Przystanek Alaska” pod Bytowem (www.babel.pl/alaska) wzywa się wszystkich żywych i chętnych z tego ruchu do stawienia się. Cel – spotkanie dawnych zielonych twarzy, dyskusje w grupach na tematy dowolne, wskrzeszanie klimatu dawnych obozów. Koszt – dla ludzi, którzy wzięli w co najmniej jednym obozie „wolębyciowym” – 6 zł od osoby, a środki komunikacji parkowane są darmo, inne rzekome „wolębycie” – koszta pobytu jak reszta ludzkości – p. cennik na stronie www. Prosi się wszystkich zainteresowanych o wysyłanie tej wiadomości gołębiami pocztowymi, pocztą pantoflową i inszymi dostępnymi metodami do ludzi, których mogłoby to zainteresować oraz co równie ważne o informacje zwrotne, kto i z jakim prawdopodobieństwem na to spotkanie się wybiera. To bardzo ważna informacja i dla wielu decydująca, czy warto podjąć trud podróży. Skrzynka kontaktowa: alaska@babel.pl oraz tel. 0-598/218-294, hasło rozpoznawcze „Wolę być”.

Wiadomość ta została wysłana na z lekka nieżywą listę dyskusyjną „Wolę być” (http://www.lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo/wolebyc). Kto może i chce, niech śle wici dalej. Serdeczne Bóg zapłać.

Z zielonej dżungli traw pozdrawia emerytowany „wolębyciek”.

Jacek Chroboczek
Jacek Chroboczek