Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Wstępniak

Subject: Prosperowanie – nie tylko ekologiczne
Date: Fri, 18 Feb 2000 12: 28: 30 +0100
From: „Office”
Panie Andrzeju! Z polecenia Zbyszka, który zawsze wystawiał Panu najlepsze referencje, chcę podsunąć niezwykle prosty pomyśl jak uratować Wydawnictwo Zielone Brygady przed zagładą?
Algorytm postępowania (wartość pomysłu 8000 zł!!!)
1. Należy dalej wołać, gdzie się tylko da, o RATUNEK dla Wydawnictwa, aby wyzwoliły się u ludzi Panu sprzyjających, mocne energie współczucia i pomocy.
2. Gromadzić listę osób (potrzebne są namiary teleadresowe i ew. e-mailowe), które wspierają w róż-ny sposób Pańskie działania. Przy liście około 1000 osób (na dziś ma Pan ok. 500 osób), nie po-winno być problemu z uratowaniem wydawnictwa.
3. Redaktor z polotem ekologicznego myślenia (może nawet z naszego grona?) i głębokiego współ-czucia, pisze do wszystkich osób apel (oczywiście z tej listy „1000 osób”), abyśmy wszyscy wspólnie pomogli Wydawnictwu „Zielone Brygady”, przeznaczając ze swojego prywatnego bu-dżetu 15 zł / miesiąc, które winny być przesłane na Wasze konto. Oczywiście opłata za kwartał (45 zł) lub pół roku (90 zł), lub rok (180 zł) jest najbardziej wskazana, aby miał Pan komfort dzia-łania.
4. Wszystkim, którzy zasponsorują Pana Wydawnictwo (1000 osób), firma Lewpol-dataRiver, da „za darmo”, konto e-mail w domenie dr.pl, na które „sponsorzy ZB”, co miesiąc będą otrzymywać bardzo wartościowy marketingowo e-zin pt. „Biznes w Intenecie” (np. Offshore, itd., itp.)

EPILOG „PROSPERITY”

5. Z wpływów finansowych od ludzi, którzy zareagowali na nasz apel, ZB zakupią u nas 530 kont e-mail (po 15 zł / sztukę / miesiąc), celem dalszego rozdawania potencjalnym sponsorom wydaw-nictwa Zielone Brygady. Firma Lewpol oczywiście wystawi ZB rachunek na kwotę 530 kont x 15 zł = 7950 zł / miesiąc (lub na pół roku, lub na cały rok). Nasze konto w tym układzie ma wartość sprzedaży: 1000 kont „darmo” + 530 kont dla dalszych sponsorów = 1530 sztuk. 8000 zł : 1530 sztuk = 5, 23 zł / miesiąc.
Pan prowadzi dalej swoje wydawnictwo, my zarabiamy na sprzedaży kont i docieramy do klien-tów z e-zinem, który będzie generował dalsze pieniądze.
Jak Pan widzi, nie powinno być żadnego problemu z uratowaniem wydawnictwa. Trzeba tylko wykonać jeszcze trochę pracy wg przepisu jak wyżej. Jeżeli okaże się, że Ci wspierający z listy 1000 osób nie kupią naszej idei, będzie można sobie uczciwie powiedzieć, że tak naprawdę nikomu na nim nie zależy, poza Panem, mną, Zbyszkiem i garstka najbliższych pańskich przyjaciół. Wierzę, że jednak tak nie będzie, ponieważ ekolodzy to grupa niezakłamanych ludzi, których jest na pewno stać przeka-zywać miesięcznie (konsekwentnie i systematycznie!) 15 zł na konto ZB!!! Gdyby się tak złożyło, że niektórych ekologow nie jest stać na przekazanie 15 zł /miesiąc na ZB, to niech wykonają na swoim terenie prace sprzedaży 2-3 kont email w domenie dr.pl swoim znajomym, przyjaciołom, etc., którzy zapewne mają dzieci interesujące się Internetem.
Oczekuję na komentarz i dodatkowe uzupełnienia mego pomysłu.
Serdecznie pozdrawiam
Michał Lewicki

PS
Naszą ideę można nagłośnić natychmiast w rożnych gazetach, na terenie całego kraju, aby szybko uzbierać ludzi wspierających ZB. Nad tym scenariuszem powinien Pan pomyśleć!
Michał Lewicki