Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wstępniak

Drodzy czytelnicy!

Witam po dłuższej przerwie, która niestety była tradycją ostatnich lat. Była, bo wygląda na to, że udało się ją w końcu przełamać. Otóż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Rządowego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, przyznało nam dotację pozwalającą na wydanie 17-stu numerów „Zielonych Brygad”. Tak więc, w tym roku ukaże się 7 numerów (wliczając bieżący oraz 2 wydane na początku tego roku), a w następnym 12 (bez przerw, w cyklu miesięcznym). Osoby, które opłaciły prenumeratę uwzględniającą wydanie 12 numerów w roku będą miały ją przedłużoną lub (na życzenie) otrzymają zwrot niewykorzystanej kwoty.

Dotacja ta nie oznacza jednak, że budżet „Zielonych Brygad” jest domknięty – FIO, jak większość sponsorów, nie przyznaje 100% dotacji na dany projekt. Część brakujących kosztów wydawania ZB pokryje w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, część będziemy musieli uzupełnić z Państwa wpłat, na które bardzo liczymy – prenumeraty, zakup książek, reklam, usług internetowych i darowizny. W przyszłym roku dotację FIO będziemy musieli uzupełnić w jeszcze większym stopniu, dlatego bardzo liczymy na Państwa pomoc w rozwoju naszej działalności.

W tym roku z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Wydawnictwa „Zielone Brygady” (Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych) skorzystało 11 osób. Suma wpłat wyniosła 441,05 PLN (od 5,70 do 122 PLN, średnio 40,1 PLN). Kwota ta stanowi uzupełnienie dotacji, w oparciu o które realizujemy nasze projekty. Tym z Państwa, którzy mimo biurokratycznych utrudnień zdecydowali się wesprzeć naszą działalność, serdecznie dziękujemy. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, iż w przyszłym roku będzie można skorzystać z uproszczonych procedur. Wystarczy, że składając zeznanie podatkowe poda się numer rachunku bankowego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, a należna kwota zostanie przelana przez Urząd Skarbowy. Skromny odzew na ogłoszoną przez nas akcję tłumaczyć może też fakt, iż o możliwości dokonania odpisu na rzecz działalności wydawniczej FWIE nie informowano na „oficjalnych” stronach internetowych z poradami dla podatników i informacjami o OPP. Nie było bowiem możliwości, by organizacje podawały subkonta wszystkich swych projektów. O zbiórce powiadomiliśmy jedynie na łamach „Zielonych Brygad”, w niskonakładowej ulotce A4 oraz na stronie internetowej 1procent.eco.pl

Powierzając nam 1% swojego podatku wzmacniają Państwo nie tylko nas, ale także Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zaprojektowany jako rządowa dotacja równa sumie wszystkich wpłat dokonanych przez podatników w ramach akcji „1% podatku dla OPP”. Środki te przeznaczone zostały na realizację najlepszych projektów przedłożonych przez organizacje pozarządowe. W zeszłym roku z FIO otrzymaliśmy dofinansowanie na krakowską część naszego nowego przedsięwzięcia o nazwie Wirtualne Targi Ekologiczne (KRAKOW.targi.ECO.pl). W tym roku FIO przyznał nam dotację na warszawską część Wirtualnych Targów Ekologicznych (WARSZAWA.targi.ECO.pl), których inaugurację planujemy na październik 2006.

Projekt, z którego będzie finansowane wydawanie „Zielonych Brygad”, również ma komponent internetowy: zakłada znaczną przebudowę i wzbogacenie portalu zb.eco.pl - warto więc na niego zaglądać i obserwować postępy. O szczegółach będziemy informować w kolejnych numerach. Projekt ma również na celu aktywizację lokalnych grup młodzieżowych, w związku z czym zapraszamy takie grupy (osoby w wieku 16 - 26 lat) do zgłaszania się do nas. Oferujemy możliwość zaprezentowania swoich działań na łamach naszego pisma i portalu, udzielimy w tym celu wskazówek w zakresie przygotowywania informacji do druku, jak i pozyskiwania środków finansowych na działalność.

Obecnie chcemy zwrócić szczególną uwagę na sprawy energetyki jądrowej oraz odpadów, o których przygotowaliśmy osobne, bezpłatne materiały tematyczne. Francuska sieć Sortir du nucleaire oraz Wojewódzki FOS dofinansowały wydanie kolorowej broszury „Energetyka jądrowa – tędy do wyjścia” (szczegóły w naszej ofercie na końcu numeru), a NFOS - wydanie zestawu pomocy dydaktycznych dr Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak i mgr Marty Tarabuły-Fiertak:

  • Co każdy przedszkolak ze śmieciami robić powinien?
  • Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? Zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  • Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? Zestaw scenariuszy zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
  • Co każdy ze śmieciami robić powinien? Multimedialna płyta CD z dodatkowymi materiałami i aplikacjami

Instytucje, urzędy, organizacje i działacze zainteresowani tą tematyką mogą otrzymać zestaw ww. publikacji (po 1 egz. każdego tytułu - szczegóły w naszej ofercie na końcu numeru), natomiast przedszkola zestaw 11 x Co każdy przedszkolak… + płyta CD, a szkoły podstawowe i gimnazja: 21 x Co każdy uczeń… Zestaw ćwiczeń + 1 x Co każdy uczeń… Zestaw scenariuszu… + 1 x płyta CD (szczegóły i formularz zamówieniowy dla szkół i przeszkoli na stronie: zb.eco.pl/co-robic-ze-smieciami).

Andrzej Żwawa