Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

WYDAWNICTWO ZB OFERUJE

Z serii Biblioteka „Zielonych Brygad”:

►�Nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo – filozofia i działanie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-11-2, 96 s.A5, foliowana okładka, 128 g, 3 zł. Książka podejmuje problematykę specyficznej formy walki politycznej, jaką jest obywatelskie nieposłuszeństwo, w szerokim kontekście teoretycznym i praktycznym. Autor nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji najbardziej znanych przejawów jego stosowania, ale podejmuje także dyskusję na temat roli i miejsca działania w tym duchu w społeczeństwie obywatelskim. Sporo miejsca poświęca również rozważaniom na temat granic stosowania tej formy protestu, w tym takim problemom, jak ponoszenie przez uprawiających obywatelskie nieposłuszeństwo konsekwencji czy ich odpowiedzialność zarówno wobec drugiej strony (bezpośrednich adwersarzy), jak i trzeciej, niezaangażowanej strony konfliktu. Warto podkreślić, że jest to zarazem pierwsza monograficzna praca polskiego autora poświęcona temu tematowi. Pracę można polecić szerokiemu gronu czytelników – teoretyków i praktyków demokracji, od polityków i działaczy trzeciego sektora, przez dziennikarzy czy samorządowców, po studentów nauk społecznych, filozofii czy prawa. Książka sfinansowana przez Fundację im. S. Batorego.
► Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, ISBN 83-87331-00-7, 184 s.A5, foliowana okładka, 239 g, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsens jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor, który przez wiele lat korzystał z obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).
►�Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 5 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy:  informacyjno-teoretyczny – zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację;  dydaktyczny – zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.
►�Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 5 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane. – prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).
►�Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. „Dom”, Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.
►�Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, 188 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 243 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu – będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.
►�Ken Schoolland, Przygody Jonatana poczciwego, Kraków 2000, ISBN 83-87331-15-5, 112 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 175 g, 15 zł. Na prostych i przystępnych przykładach pokazuje absurdy współczesnego, opartego na państwowym przymusie i przeżartego etatyzmem społeczeństwa (ściśle rzecz biorąc, chodzi tu o Stany Zjednoczone, ale większość rozdziałów można zastosować również i do innych krajów, w tym do Polski). Do tej pory książka ta została przetłumaczona na wiele języków, m.in. na niderlandzki, litewski, norweski, rumuński, rosyjski, serbski). Na Hawajach, gdzie mieszka autor, została dopuszczona jako pomocniczy podręcznik do nauki ekonomii dla dzieci w tamtejszych szkołach.
►�Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest, ŁUT, Kraków 1998, ISBN 83-910741-0-2, 200 s.A4 w układzie poziomym, 1135 g, 45 zł. Album ten jest pierwszym wydawnictwem tego typu poświęconym w całości przyrodzie Puszczy Niepołomickiej. Piękno i bogactwo flory i fauny puszczańskiej zostało ukazane na 243 fotografiach barwnych. Fotografie te opatrzone krótkim opisem w języku polskim i angielskim wprowadzają czytelnika w atmosferę życia przyrody na zasadzie następujących po sobie pór roku – od wczesnej wiosny do końca zimy. Powyższa publikacja jest cennym materiałem edukacyjnym dla ludzi, których fascynuje przyroda. Próbkę można obejrzeć w internecie:  http://zb.eco.pl/niepolomicka
►�Album dostępny jest także na CD: 243 zdjęcia przyrodnicze wysokiej jakości z opisami. Dodatkowo mapa i 7 sekwencji video (z komentarzem dźwiękowym) z najciekawszych miejsc Puszczy. ISBN 83-910741-1-0, 96 g. Minimalne wymagania sprzętowe: IBM PC Windows 95, 98, NT, procesor 486 DX, 8 MB RAM, SVGA 800x600 high-color, CD-rom x2, 96 g, 20 zł (w tym 22% VAT).
►�Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, TNZ, OTZO i FWIE, Kraków – Oświęcim 2000, wyd. drugie zmienione, ISBN 83-906973-9-4, 150 s.A4, 403 g, 30 zł (dla organizacji ekologicznych po kosztach przesyłki). W poradniku znalazły się teksty z konferencji „Gminne i regionalne programy zagospodarowania odpadów – 10 lat doświadczeń” i „Gospodar�ka odpadami w gminie – najlepsze krajowe przykłady”, a także przygotowane specjalnie na potrzeby tej publikacji. Omówiono: problematykę zagospodarowania odpadów w gminie i gospodarki odpadami w świetle aktualnych przepisów prawa, zasady tworzenia programów gospodarki odpadami komunalnymi, źródła finansowanie przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania odpadów, sposoby radzenie sobie z konfliktami wokół inwestycji dotyczących zagospodarowania odpadów, formy organizacyjne gospodarki odpadami, alternatywne w stosunku do spalania metody unieszkodliwiania odpadów medycznych. Zaprezentowano także najlepsze programy gospodarki odpadami (Żywiec, Słubice, Raciechowice, Kąty Wrocławskie, Cieszyn, „Dolina Redy i Chylonki”) i rozwiązania praktyczne w zakresie zagospodarowania odpadów.
►�Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), FZ-Oświęcim, OTZO i FWIE, Kraków – Oświęcim 1996, ISBN 83-903714-3-X, 128 s.A4, 333 g, 5 zł. Przekrojowe opracowanie nt zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych – selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.
► Witold St. Michałowski, Hejże na Bieszczady, Fundacja ODYSSEUM, Warszawa 1993, ISBN 83-86010-00-2, 255 s. A6, 158 g, 5 zł. Proza Michałowskiego, przeplatana jest w tej książce poezją Tadeusza Andrzeja Olszańskiego, a wszystko to w celu: „wypowiedzenia innym językiem tego, co jest w tej książce najgłębsze i chyba najważniejsze – miłości do Bieszczadów.” W. St. Michałowski publikuje w prasie regionalnej i w prasie polonijnej Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii. Jego działalność nie kończy się na pisaniu; jest organizatorem obozów w Bieszczadach, jego pomysłem jest zorganizowanie foto safari w Karpatach. Książka porusza szereg problemów m.in. wpływ turystyki na „dzikość” Bieszczadów, przedstawia spory toczone o ich przynależność. To rzadka na rynku pozycja, pokazująca ile trudu potrzeba aby Bieszczady nie poddały się niszczącej sile cywilizacji. Nie brak w niej barwnych opisów przyrody oraz studenckich eskapad, jej lektura to spora dawka wiedzy i relaks – przyjemne z pożytecznym!
Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy składać pod poniższym adresem lub na stronie internetowej  zb.eco.pl/ksiegarn (księgarnia wirtualna). Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek – piątek  7-16) i w punktach sprzedaży wymienionych na 5 s. ulotki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 7 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy zamówieniach od 10 zł jest możliwość otrzymania bonusu w postaci publikacji:
►�Alison Costello, Bernadette Vallely, Josa Young, Zawsze pewnie, zawsze sucho... Nie zawsze bezpiecznie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-18-X, 80 s.A5, foliowana okładka, 108 g. 32a publikacja z serii BZB – ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dotyczącej „bezpośredniego środowiska życia” i skierowana jest przede wszy�stkim do kobiet w ciąży oraz młodych matek. W przystępny sposób informuje jakich produktów i dlaczego należy unikać w czasie ciąży oraz jakie produkty są niezdrowe lub szkodliwe dla dzieci. Porusza problem zwiększającego się zanieczyszczenia przez związki chloroorganiczne, przede wszystkim furany i dioksyny, a także zagrożeń stwarzanych przez środki higieny osobistej (np. wyprodukowanie 1 tony bielonego gazowym chlorem papieru wiąże się z tworzeniem się od 35 do 65 kilogramów związków chloroorganicznych). Broszura, dostosowana do realiów polskich, jest jedną z niewielu popularnonaukowych pozycji poruszających te wciąż słabo poznane przez większość naszego społeczeństwa problemy. Może się ona okazać interesująca również dla specjalistów z poradni rodzinnych i pro�zdrowotnych, a także lekarzy i toksykologów.
►�Włodzimierz H. Zylbertal, Miejscem człowieka jest Ziemia. Wykłady z ekofilozofii, Kraków 2000, ISBN 83-87331-25-2, foliowana okładka, 205 g. 35a publikacja z serii BZB – wykład kompletnego systemu filozoficznego nadchodzącej przyszłości. Jest to twórcze rozwinięcie idei Henryka Skolimowskiego, twórcy ekofilozofii. Wychodząc od klasycznych problemów filozoficznych – ontologii, epistemologii, antropologii – autor prowadzi swoich czytelników poprzez kwestię funkcjonowania mitu w społeczności, poprzez rozważania o eschatologii i dekadentyzmie końca wieku wprost do wizji przyszłej cywilizacji. Autor głęboko wierzy, że ekologizm pomoże ludziom stać się lepszymi dla Natury i dla siebie wzajemnie.
►�Recykling – katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s.A4, kolorowa, foliowana okładka + 8 dodatków regionalnych po kilka – kilkanaście s.A4, 716 g. Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących:
• systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych
• urządzenia i technologie utylizacji odpadów
• projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów
• pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
• przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych
• utylizację odpadów specjalnych.
W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami – razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).
►�Oferujemy także kolorowe plakaty reklamowe ZB A4 i A3, ulotkę dla wolontariuszy i oczywiście niniejszą ofertę.
Zniżka przysługuje też przy łącznym zakupie BZB 29 (3 zł) + BZB 20 (5 zł) – razem tylko 6 a nie 8 zł! Zwolnienie z opłaty za przesyłkę przysługuje przy zakupie od 50 zł. Podane zniżki dla organizacji ekologicznych dotyczą pojedynczych egzemplarzy i są realizowane tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składania wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
Zielone Brygady. Pismo ekologów – 68-stronicowy miesięcznik. Posiadamy jeszcze w sprzedaży wcześniejsze numery ZB: 108, 122, 125, 130, 132-137, 143-144 – gratis (po kosztach wysyłki), 150-158 po 1 zł, 159-164 po 5 zł. Waga ZB nr 108-126 (80 str.) – 100 g, nr 129-144 (68 str.) – 87 g; 148-1164 (68 str.) – 87 g. Zapewni Ci dostęp do wiadomości o tym, co dzieje się w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki).