Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Zaproszenie do udziału w konkursie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie pt.:
“Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi”.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół średnich o profilu rolniczym i ekologicznym znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Szkoły, które zgłoszą udział w konkursie, otrzymają bezpłatne pakiety z materiałami źródłowymi, pomocnymi przy pisaniu prac konkursowych. Uczniowie uczestniczący w konkursie, będą mieli niecodzienną okazję zaprezentowania swych umiejętności przed komisją składającą się z ekspertów z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska, co z pewnością przyczyni się do nabycia doświadczenia, jak również rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Fachowa ocena projektu, uzyskanie cennych wskazówek, a także późniejsza możliwość zrealizowania własnych pomysłów jest szansą sprawdzenia siebie.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane, a także umieszczone w Internecie na stronach Fundacji (www.fwie.eco.pl).

Oceniane będą te prace, które zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, tj. do 31 maja br. W przypadku przesłania prac drogą pocztową, będzie decydować data stempla pocztowego.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
Zgłoszenia udziału w konkursie należy wysyłać na adres:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4 I p.
31-121 Kraków

z dopiskiem Konkurs – “Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi”

Patronat nad konkursem sprawują:

COBICO sp. z o.o. – Certyfikacja gospodarstw ekologicznych
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie