Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ZASADY ZIMOWEGO DOKARMIANIA PTAKÓW

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
The Polish Society for Nature Protection "Salamandra"
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań, tel./fax: 0-61/843-21-60
e-mail: biuro@salamandra.org.pl, http://www.salamandra.org.pl
konto: PKO BP I O/Poznań, 10204027-8237-270-1
Poznań, 9.12.2002
W zawiązku z apelem Ministerstwa Środowiska o dokarmianie ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” prosi o przestrzeganie następujących zasad:

1. Nie wolno stosować karmy zepsutej – zgniłej lub zapleśniałej.
2. W żadnym przypadku nie można podawać jakichkolwiek produktów solonych (należy na to w szczególności zwrócić uwagę wykładając np. słoninę czy gotowane warzywa).
3. Najlepszym pokarmem dla wielu gatunków małych ptaków są nasiona roślin oleistych – słonecznika, rzepaku, dyni oraz ziarna zbóż. Sikory można dokarmiać słoniną lub mieszanką nasion wtopionych w niesolony smalec. Kaczki i łabędzie lubią gotowane warzywa oraz ziarno zbóż i płatki owsiane.
4. Chleb może stanowić co najwyżej dodatek do innego pokarmu. Powinien być rozdrobniony. W przypadku ptaków wodnych musi on być podawany w tak małych ilościach, aby został niezwłocznie w całości zjedzony.
5. Miejsce wykładania karmy powinno być niedostępne dla czworonożnych drapieżników, zwłaszcza kotów.
6. Jeśli raz zdecydujemy się na dokarmianie, powinniśmy je kontynuować regularnie do końca zimy.

PTOP „Salamandra”
kierownik programu ochrony ptaków
Paweł Śliwa
pawel@salamandra.org.pl
Paweł Śliwa