Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

„Zielona Butelka”

FUNDACJA WSPIERANIA
INICJATYW EKOLOGICZNYCH

FOUNDATION FOR THE SUPPORT
OF ECOLOGICAL INITIATIVES


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE)
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel. 0-12/6315730, 6315731, 6315732, fax 631-57-31 wew. 104
konto/acct.: PeKaO S.A. O/Kraków 26 1240 1431 1111 0000 10454406
Rynek Gł. 31, S.W.I.F.T. PKOPPLPWKR1
e-mail: biuro@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
KRS 0000060308, regon 350524261, NIP 676-10-21-929


„Zielona Butelka”
Oficjalne zakończenie działań projektu „Zielona Butelka” (www.zielonabutelka.eco.pl) oraz uroczyste wręczenie konkursowych nagród nastąpi 23.2.2004 w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 (wjazd od ul. Lubomirskiego, obok dworca PKP i PKS), o godzinie 13.00.
Uroczystość ta związana będzie z otwarciem wystawy najciekawszych prac plastycznych, tematycznie związanych z problematyką ochrony środowiska, przede wszystkim zwrotnych opakowań szklanych. Wystawa będzie czynna codziennie, do 27 lutego b.r.
Współorganizatorem wystawy jest Koło Naukowe Ekologii Wyrobów Akademii Ekonomicznej.
Sponsorem konkursowych nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Krakowa.

Koordynatorki projektu:
Iwona Głuszyńska
Bernadeta Jękot


Skład komisji oceniającej:
• Iwona Głuszyńska
• Bernadeta Jękot
• Tomasz Walkowicz
Michał Olszewski - dziennikarz “Gazety Wyborczej”