Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ZIELONE FORUMPOZNAŃ, 17-18.11.2003

ZIELONE FORUMPOZNAŃ, 17-18.11.2003
Zielone Forum jest cykliczną imprezą odbywającą się przy Targach POLEKO oraz Międzynarodowym Zjeździe Ekologicznym, która gromadzi co roku przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych. Tematyka Zielonego Forum każdorazowo wynika z aktualnych problemów pojawiających się w działalności POE, nowych trendów oraz potrzeb w sektorze edukacji ekologicznej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również teraz, Zielone Forum włączone zostało w ogół imprez odbywających się pod szyldem V Salonu Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum, który organizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Środowiska oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Jak co roku uczestnicy Zielonego Forum będą mieli możliwość dyskusji we własnym gronie oraz z udziałem administracji publicznej. Przewidujemy udział uczestników Forum w dyskusji panelowej VII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego oraz imprezach w ramach Eko Media Forum.
Zapraszamy przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych do zgłaszania propozycji tematycznych tegorocznego Zjazdu oraz do udziału w obradach.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z organizatorem Forum:
Agata Dutka
ABRYS Sp. z o.o.
ul. Zeylanda 6
60-808 Poznań
tel. 0-61/84-75-090 w. 31
fax 0-61/84-20-035
e-mail: a.dutka@abrys.pl

Agata Dutka