Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ZIELONY PRZEWODNIK, EKOLOGIA I ZDROWIE, SZCZECIN I REGION ZACHODNIOPOMORSKI 2002

ZIELONY PRZEWODNIK
EKOLOGIA I ZDROWIE
SZCZECIN I REGION ZACHODNIOPOMORSKI 2002

Czy można mniej chorować, żyć bez lekarstw? Co ja mogę zrobić dla środowiska? Jak je chronić w życiu codziennym? Co to znaczy być świadomym, odpowiedzialnym konsumentem? – takie pytania i odpowiedzi na nie znajdziecie w najnowszym wydaniu książki „ZIELONY PRZEWODNIK. EKOLOGIA I ZDROWIE” Federacji Zielonych „Gaja”. Niniejsze wydanie Zielonego przewodnika (drugie po edycji z 1996 r.) jest wyjątkowym przedsięwzięciem zrealizowanym przez organizację ekologiczną i jedynym na rynku wydawniczym ukazującym wszystkie najważniejsze i aktualne problemy związane ze środowiskiem i zdrowiem w naszym regionie. Dzięki temu Szczecin jest jedynym miastem w Polsce posiadającym tak potencjalnie na co dzień użyteczny, a jednocześnie mający wyraźnie edukacyjny charakter, poradnik-przewodnik.

Książka łączy teorię z praktyką, pokazując na konkretnych przykładach z życia naszego miasta i regionu, w jaki sposób ekologia wkracza w nasze codzienne, nawet najdrobniejsze sprawy dotyczące domu, pracy czy wypoczynku. Mowa o tym w rozdziałach: ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ, DOM, PRZYRODA I TURYSTYKA, ZWIERZĘTA. Poruszono również wiele problemów o charakterze bardziej społecznym, ważnych dla mieszkańców miasta i całego regionu. Mówią o tym pozostałe rozdziały: WODA, ODPADY, ENERGIA, TRANSPORT, EDUKACJA. Niejednokrotnie autorzy rozdziałów (będący często aktywnie zaangażowani w sprawy ochrony przyrody) wyrażają krytykę zastanej sytuacji i instytucji za to odpowiedzialnych. Książkę kończy Kalendarz ekologiczny oraz rozdział Ważniejsze adresy. W większości rozdziałów tematycznych, hasłem TWÓJ MAŁY KROK, zostały wyróżnione praktyczne rady dla każdego, kto chciałby od dziś coś zrobić dla środowiska i swego zdrowia.
Oprócz opracowań poszczególnych tematów w Zielonym przewodniku znajdują się m.in. uaktualnione bazy danych instytucji i organizacji, adresy ciekawych stron internetowych, a także oferty przyjaznych dla środowiska i człowieka firm.

ADRESACI KSIĄŻKI
Książka adresowana jest do jak najszerszego kręgu czytelników, mając ambicje być kompetentnym i wnikliwym kompendium wiedzy w dziedzinach, które opisuje. Skorzysta z niej zarówno osoba dorosła, chcąca uczynić swe życie zdrowszym i przyjaznym środowisku, jak i młodzież w wieku szkolnym, szukając odpowiedzi na życiowe pytania czy też opracowując zadany temat na lekcje.

DYSTRYBUCJA
Książka jest dostępna w księgarniach Domu Książki na terenie całego województwa zachodniopomorskiego oraz w księgarniach prywatnych. W Szczecinie można ją również kupić w wielu miejscach dystrybucji Zielonego Rynku (Szczecińskiego Informatora Ekologicznego).

Artur Krzyżański, Federacja Zielonych GAJA
Szczecin, dn. 17.10.2002
Przedsięwzięcie dofinansowane przez:
• Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC), ze środków DANCEE,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Artur Krzyżański