Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

"Ziemia z nieba" w Poznaniu

“ZIEMIA Z NIEBA” W AKWARIUM

21.2.2004 w Poznaniu rozpoczęła się kolejna polska edycja wystawy fotografii Yanna Arthus-Bertranda “Ziemia z nieba. Portret planety u progu XXI wieku.” Tym razem ekspozycję oglądać można w Poznaniu, w “Akwarium” – niedawno oddanym do użytku, przeszklonym Hallu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W czasie wernisażu otworzono też kolejny etap programu edukacyjnego, który towarzyszy wystawie w Polsce – ogłoszono ogólnopolski konkurs edukacyjny “Ziemia z nieba”, objęty patronatem przez Ministra Środowiska Czesława Śleziaka. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, jednak organizatorzy zachęcają do udziału w nim każdego, komu nie jest obojętny los naszej planety. Przewidziane są nagrody zarówno indywidualne, jak i grupowe. Konkurs potrwa do 11.11.2004, zaś jego wyniki ogłoszone zostaną w czasie Targów Ekologicznych POLEKO 2004, planowanych na 16 – 19.11.2004. Regulamin oraz materiały konkursowe dostępne są na stronie wystawy: www.ziemiaznieba.pl.

Wystawę można oglądać do 24.4, w godzinach od 9.00 do 21.00. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem (bezpłatnie), po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorami (0-61/869 22 17).


Dominika Chirowska
seena@pf.pl

Dominika Chirowska