Strona główna 

ZB nr 5(1)/89, maj '89

FUNDACJA POLSKO-HOLENDERSKICH KONTAKTÓW EKOLOGICZNYCH

Fundacja rozpoczęła działalność w roku 1988. Jej założycielami byli "Przyjaciele Ziemi" (Friends of the Earth International. FoEI), "Przyjaciele Ziemi - Holandia" (Verenigning Miliendefensie. VMD), Światowy serwis informacyjny nt. Energii (World Information Service on Energy. WISE) i Holenderska Narodowa Konfederacja Ekologiczna (Landelijk Milien Overleg. LMO).

Zgodnie ze statutem zadaniem fundacji jest:

 1. Stymulowanie wymiany informacji i współpracy pomiędzy ruchami ekologicznymi w Polsce i Holandii.
 2. Gromadzenie funduszy w celu wspierania powyższych działań oraz dla finansowego wsparcia wybranych przedsięwzięć.

Członkowie zarządu fundacji są reprezentantami wspomnianych powyżej organizacji: JOHN HONTELEZ (FoEI), MARIJKA VOS (VMD), THIJS DE LA COURT (WISE). Oni właśnie razem z łącznikiem w Polsce (o którym nic nie wiemy - przyp. red.), decydują o polityce fundacji.

Oto główne działania podjęte przez fundację od momentu powstania:

 1. Prezentacja fundacji w prasie holenderskiej, spotkania z ministrami ochrony środowiska Holandii (NIJPELS) i Polski (MICHNA), popularyzacja działań fundacji.
 2. "Orientacyjne" wycieczki do Polski, nawiązywanie kontaktów, rozpoczęcie współpracy ze Szwedzko - Polskim Towarzystwem Ochrony Środowiska (SPM).
 3. Gromadzenie funduszy, rozmowy ze Światowym Funduszem na Rzecz Dzikich Zwierząt (World Wide Fund. WWF), pomoc finansowa w renowacji budynku Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu, zbieranie środków na sprzęt wyposażenia dla organizacji ekologicznych w Polsce (np. kserokopiarek).
 4. Otwarcie punktu informującego (m.in. prasa, uniwersytety, ruchy pokojowe, urzędy miejskie) o sytuacji ekologicznej w Polsce i pośredniczącego przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy miastami. Załatwienie pomocy finansowej dla Polskiego Klubu Ekologicznego i stworzenie możliwości wyjazdów polskich lekarzy i specjalistów od ochrony środowiska na praktyki do Holandii.
 5. Koordynacja projektów zaproponowanych przez polski ruch ekologiczny:

W roku 1989 Fundacja przewiduje następujące działania:

 1. Wydanie Polsko-Holenderskiego magazynu ekologicznego.
 2. Publikacja opracowania o sytuacji ekologicznej w Polsce.
 3. Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy miastami (na wzór Poznania i Haarlem).
 4. Opracowanie alternatywnych programów energetycznych (dla całego kraju i poszczególnych rejonów) wspólnie z zainteresowanymi grupami w Polsce. Pomoc dla ruchu antynuklearnego.
 5. Przyjazd do Polski działaczy z VERENIGING MILIEN DE FENSIE w celu wymiany doświadczeń (głównie nt. problematyki odpadów).
 6. Wydanie biuletynu informacyjnego i wsparcie działań w celu wydania magazynu polskich organizacji ekologicznych.
 7. Produkcja materiałów edukacyjnych.
 8. Dofinansowanie Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu.
 9. Pomoc w działaniach na rzecz ochrony wód polskich.
 10. Wyposażenie polskich organizacji w prosty sprzęt do pomiaru zanieczyszczeń.
 11. Otwarcie biura Fundacji w Polsce (prawdopodobnie w Poznaniu - przyp. red.).
 12. Wymiana osób zainteresowanych ochroną przyrody.
 13. Gromadzenie funduszy na rzecz ww. działań.
 14. Marga Verheije
  Amsterdam, 9.02.1989
  tłum. i oprac. Piotr Rymarowicz
  ZB nr 5(1)/89, maj '89

  Początek strony