Strona główna 

ZB nr 5(1)/89, maj '89

LISTA KONTAKTÓW EKOLOGICZNYCH

OD REDAKCJI: Poniżej rozpoczynamy druk adresowy organizacji lub ich specjalistycznych agend działających na polu ochrony środowiska i współpracy Wschód-Zachód.

 1. Friends of the Earth International. FoE-I (Przyjaciele Ziemi)
  26-28 Underwood Street
  GB-London
  England N1 7JQ
 2. Air Pollution Action Network AIRPLAN (Porozumienie dla działań przeciw zanieczyszczeniu powierza) oraz World Information on Energy. WISE (Światowy Serwis Informacyjny nt. Energii)
  Box 5627
  NL-1007 AP Amsterdam
  Netherlands
 3. European Youth Forest Action.
  EYFA Postbox 566
  NL-6130 AN Sittard
  Netherlands
 4. European. Environmental Bureau (Europejskie Biuro Ochrony Środowiska)
  Rue du Luxemburg. 20
  B-1040 Bruxelles
  Belgium
 5. Greenway
  ELITE Nature Conserwation Club (Porozumienie organiz. ekologicz.)
  Egyetem ter. 1-3
  H-1053 Budapeszt
  Hungary
 6. World Wide Fund for Nature. WWF (Światowy Fundusz na rzecz Dzikich Zwierząt)
  Avenue du Mont Blanc
  CH-1196 Gland
  Switzerland
 7. Youth and Environment Europe, YEE (Młodzieżowe Środowisko Europy) - porozumienie organizacji ekologicznych i Młodzieżowych w Europie także magazyn
  YEE Klostermollevej 48
  DK-8660 Skanderborg Denmark
 8. International Union for the Conservation of Nature. IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) The World Conservation Union
  Avenue du Mont Blanc
  CH-1196 Gland Switzerland.
 9. Fundation for Environmental Contact Poland/Netherlands - patrz wewnątrz numeru
  P.O Box 5627
  NL-1007 AP Amsterdam
  Netherlands
 10. Swedish Polish Association for Environment Protection, SPM (Szwedzko-Polskie Towarzystwo Ochrony Środowiska) c/o
  M. Andersson Hallbygatan 32 D, 4 tr
  S-752 Uppsala
  Sweden
 11. Swedish NGO Secretariat on Acid Rain Miljovard (Sekretariat Szwedzkich Nierządowych Organizacji Ekologicznych d/s Kwaśnych Deszczy) - wydawca dwumiesięcznika - "Acid News"
  Box 33031
  S-400 33 Goteborg
  Sweden
 12. Canadian Coalition on Acid Rain (Kanadyjska Koalicja przeciw Kwaśnym Deszczom)
  112 St. Clair Avenus West Suite
  401 Toronto, Ontaio 4W 2Y3
  Canada
 13. National Clean Air Coalition
  (Państwowa Koalicja dla Czystego Powietrza)
  801n Pennsylvania Avenue, S.E.
  Washington, D.C. 20000
  USA
 14. Greenpeace UK/Andrew Kerr
  Islington Green London England N1 8XE
 15. 15. Institute for European Environmental Policy/Helmut Schreiber (Instytut Polityki Europejskiej d/s Środowiska)
  Aloys-Schulte Strasse 6
  5300 Bonn 1 West Germany


ZB nr 5(1)/89, maj '89

Początek strony