Strona główna 

ZB nr 5(1)/89, maj '89

Oddajemy w wasze ręce pierwszy numer "Zielonych Brygady". Przeznaczony jest on dla każdego komu nieobojętny jest stan naszej przyrody. Chcemy służyć wymianie informacji, doświadczeń i opinii, wspierać działania proekologiczne, poszerzać naszą wiedzę o przyrodzie i jej zagrożeniach. Chcemy być pośrednikami pomiędzy organizacjami i ruchami ekologicznymi niezależnie od ich orientacji i zasięgu działania. Ten magazyn ma być przede wszystkim Waszym magazynem.

W najbliższej przyszłości przewidujemy wydanie wersji anglojęzycznej "Zielonych Brygad", aby przybliżyć czytelnikom z zagranicy Nasze problemy i ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy grupami w kraju i poza nim.

Czekamy na wasze opinie, sugestie, artykuły i informacje, które mogą zainteresować innych. Prosimy też o zgłoszenia prenumeraty.

MYŚLCIE GLOBALNIE I DZIAŁAJCIE LOKALNIE I PISZCIE DO "ZIELONYCH BRYGAD".
ZB nr 5(1)/89, maj '89

Początek strony