PRZECZYTAJ,
 MOŻE SIĘ NIE ZMĘCZYSZ!

    WOJEWÓDZTWO RADOMSKIE    

   Ilość emitowanych pyłów plasuje woj. radomskie na 9 
miejscu w kraju, a ilość emitowanych gazów - na 6. Dopuszczalne 
normy opadów pyłu wynoszą 250 ton/km2 w ciągu 
roku. 
W Radomiu opad osiąga nawet 336 ton/km2 rocznie. 
* * * * * * 

   Główne źródła zanieczyszczeń znajdują się w okolicach 
Radomia, Wierzbicy, Kozienic i Pionek. Do atmosfery trafia 
ponad 164 tys. ton pyłów i popiołów lotnych oraz 210 tys. ton 
zanieczyszczeń gazowych. Około 92% pyłów emituje Elektrownia 
"Kozienice" w Świerżach Górnych... 
* * * * * * 

   W ciągu 2 lat ilość emitowanych gazów powiększyła się 
dwukrotnie, a zanieczyszczenie spowodowane pyłami wzrosło o 
80%. W województwie istnieje 127 obiektów przemysłowych 
mających ujemny wpływ na czystość powietrza. Największymi 
trucicielami są El. "Kozienice", Cementownia "Przyjaźń" w 
Wierzbicy i Zakłady Płytek Ceramicznych w Skarżysku. Swoje 
"trzy grosze" dokładają radomskie kotłownie emitujące co roku 
ok. 5 tys. ton pyłów... 
* * * * * * 

   Od lat nierozwiązana jest sprawa zagospodarowania pyłów z 
kozienickiej elektrowni, podobnie jak magazynowanie oraz 
usuwanie pozostałości wielu preparatów ochrony roślin, 
zwłaszcza z sadów. W 70% są to środki silnie toksyczne... 
* * * 

   W 1977 roku 21 km rzek województwa posiadało I klasę 
czystości. W 1985 roku takich rzek już nie było. Podobnie 
negatywne przemiany nastąpiły w rzekach II i III klasy 
czystości. Gwałtownie rośnie udział rzek najniższych klas 
czystości, z czego 20% tj. 218,6 km należy traktować jako 
kanały ściekowe. Do rzek wpływa każdego roku 45 mln m3 ścieków. 
Tylko 19% jest oczyszczone... 
* * * * * * 

   Na 16 miast woj. radomskiego kanalizację posiada tylko 12 
a oczyszczalnię komunalne - 5. Wody tego regionu 
zanieczyszczone są bakteriologicznie oraz związkami 
organicznymi ze ścieków komunalnych i przemysłu 
rolno-spożywczego... 
* * * * * * 

   Spośród 12 zakładów, które przez 10 lat zwolniono z 
płacenia kar dla wykorzystania tego czasu i pieniędzy na 
wykonanie urządzeń ochrony wód, żaden nie wybudował 
stosownego obiektu. 
* * * * * * 

   Nie sposób też pominąć garbarni "Radoskóru", których 
nieoczyszczone ścieki dopełniają krajobraz Radomia. Kończę 
optymistycznie, słowami wojewody radomskiego, który zapewnia: 
"wstępne prace nad przygotowaniem budowy przemysłowej 
oczyszczalni "Radoskóru" są już realizowane". A więc ma się "ku 
lepszemu"... 

Jacek Janowski 
"Wolę być" - Tarnów 
                                  

Okladka