WIDZIANE W KSIĘGARNI 

   Nowa, mam nadzieję stała rubryka "Widziane w księgarni" 
informuje bez oceniania - ani fakt umieszczenia pozycji na 
liście ani kolejność nie wyrażają żadnej oceny - o książkach 
z zakresu ekologii, które w ostatnim miesiącu moźna było 
kupić w księgarni lub w drugim obiegu. Podane na końcu 
każdej pozycji trzy liczby oznaczają kolejno: ilość stron / 
cenę / ilość egzemplarzy nakładu. 

   1. Michael Begon, Martn Mortimer, Ekologia populacji. 
Studium porównawcze zwierząt i roślin, ISBN 
83-09-01218-7,Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
Warszawa 1989. Tytuł dotowany przez MEN. 356/810/5 000. 

   2. Jerzy Bogdanienko, Odnawialne źródła energii, ISBN 
83-01-08705-6,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, 
Biblioteka Problemów tom nr 290, 319/850/2 000. 

   3. Człowiek przeciwko sobie? Praca zbiorowa pod 
redakcją Antoniny Leńkowej, wydanie 2 zmienione i 
uzupełnione, Instytut Wydawniczy "PAX",Warszawa 1986, ISBN 
83-211-0650-1, 494/560/10 000. 

   4. Ekologiczne zagrożenia zdrowia człowieka, praca 
zbiorowa pod red. Marii Gumińskiej, ISBN 83-04-03172-8, 
Ossolineum 1989, nr 430 z serii "Nauka dla wszystkich", 
100/200/5 000. 

   5. Ekologizm w ochronie zdrowia, praca zbiorowa, ISBN 
83-04-02993-6, Ossolineum 1989, 258/1000/560. 

   6. Wilfried H. O. Ernst, Els N. G. Joosse van Damme, 
Zanieczyszczenie środowiska substancjami mineralnymi, ISBN 
83-09-01338-8, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
Warszawa 1989, 320/800/3 000. Tytuł dotowany przez MEN. 

   7. Wojciech Giełżyński, Ani Wschód ani Zachód, Oficyna 
Wydawnicza "Rytm", Warszawa 1989, 234/4300/?. 

   8. Irena Gumowska, Deptane po drodze, ISBN 
83-7005-169-3, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1989, 
176/900/100 000. 

   9. Irena Gumowska, Leśne skarby, Wydawnictwo PTTK 
"Kraj", Warszawa 1987, ISBN 83-7005-094-8, 123/280/80 000. 

       '
   10. Elemer Hankiss, Pułapki społeczne, ISBN 
83-214-0467-7, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, 
136/70(!)/20 000. 

   11. Antonina Leńkowa, Oskalpowana Ziemia, wydanie 4 
zaktualizowane, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1988, ISBN 
83-216-0896-5, 218/680/15 000. 

   12. Iwan Łaptiew, Rozum poddany próbie, ISBN 
83-7018-096-5, Wydawnictwo Współpraca, Warszawa 1989, 
140/480/20 000. 

   13. Edward J. Mishan, Spór o wzrost gospodarczy, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszwa 1986, ISBN 
83-06-01377-8, 269/250/20 000. Pozycja z serii "Biblioteka 
Myśli Współczesnej" 

   14. Ochrona środowiska 1989 - materiały statystyczne, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1989, 223/500/ 3000. 
Tytuł dotowany przez MOŚiZN. 

   15. Edward Radziszewski, Ochrona środowiska a 
budownictwo, poradnik techniczno - prawny, Arkady, Warszawa 
1985, 435/350/5 000. 

   16. Edward Radziszewski, Ustawa o ochronie i 
kształtowaniu środowiska. Komentarz. Przepisy wykonawcze 
(stan prawny na dzień 10.09.1986), Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1987, ISBN 83-219-0269-3, 368/600/20 000. 

   17. Bertrand Schneider, Rewolucja bosych, Raport dla 
Klubu Rzymskiego, ISBN 83-208-0726-3, Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1989, 246/1500/3 000. 

   18. Józef Jan Skoczylas, Cywilnoprawne środki ochrony 
środowiska, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1986, ISBN 
83-219-0379-7, 226/300/2 500. 

   19. Tadeusz Szczęsny, Ochrona przyrody i krajobrazu, 
wydanie 4 zmienione i uzupełnione, ISBN 83-01-03124-7, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982(!), 
200/70(!)/20 000. 

   20. Stanisław K. Wiąckowski, Wybrane zagadnienia 
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego człowieka, 
ISBN 83-01-08769-2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1989, 299/700/3 000. Zawiera dość obszerną bibliografię. 

Teraz kilka uwag. 

   Po pierwsze. Fakt, że w księgarni można kupić 
wartościowe książki ekologiczne wydane przed kilku laty 
można wytłumaczyć tym, że albo leżały one w magazynie i nie 
były wystawione na sprzedaż albo, że były na półce, ale mało 
kto się nimi interesował. Jeśli prawdziwa jest hipoteza 
druga, to nie obwiniajmy tylko komuny za katastrofalny stan 
środowiska. Bez szerokiego zainteresowania społeczeństwa, 
bez wywierania silnej presji żadna władza (rząd 
Mazowieckiego też) na rzecz ekologii nie kiwnie nawet 
palcem. 
   Po drugie. Nakłady niektórych książek są znikomo małe. 
I tu też nie wiem, czy winić wydawcę (ograniczanie nakładów 
także jest formą cenzurowania, czyli ograniczania dostępu do 
informacji), czy też wydawca po prostu liczył się z mizernym 
popytem wynikającym z nikłego zainteresowania ludzi tematem. 
   Po trzecie. Niektóre z pozycji były dotowane. I myślę, 
że nadal będą musiały. Stąd hasła pełnej komercjalizacji 
rynku wydawniczego zagrażają istnieniu literatury 
ekologicznej. 

Stanisław Zubek 

                                                             

Okladka