Strona główna 

ZB nr 11/90
POEZJA

WIERSZ NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA

Cały świat jest jednym kwiatem
wszyscy jesteśmy dziećmi jednego ojca
zanurzeni w jednej atmosferze
oddychamy tym samym bólem i radością
czyż można nie być razem
tak samo w śmierci jak i zmartwychwstaniu
modlitwa jednoczy jak miłość
niech jej milczenie dojdzie do ciebie

o. Jan Mirosław Bereza OSB


ZB nr 11/90

Początek strony