Strona główna 

ZB nr 11/90
AKTUALNOŚCI

FINVIRONMENT - 90

- Deus ex machina polskiej ekologii?

Finlandia to w świadomości przeciętnego Polaka kraj "tysiąca jezior, śniegu i białych niedźwiedzi". Dla mnie jest to jedno z 10 najbogatszych państw świata, kraj w którym traktuje się Polskę i Polaków z coraz rzadszą gdzie indziej sympatią i który bez szumnych zapowiedzi i komunałów stara się wykorzystać szansę wejścia na polskie rynki, a jednocześnie przez przemyślane inwestycje ratować swoją i naszą przyrodę (ok. 6% całkowitego opadu siarki w Finlandii t.j. 12 tys. ton czystego pierwiastka rocznie to "prezent" z Polski - dane z okresu 11.12.87 - 6.11.88, a polsko - fińska granica to pernamentnie przez nas podtruwany Bałtyk).

W dniach 6 - 7.02 w Warszawie i 8 - 9.02.90 w Katowicach odbyło się sympozjum "Finvironment - 90" na temat ochrony środowiska i oszczędności energii w przemyśle, zorganizowane przez Ambasadę Finlandii i Finnish Foreign Trade Association. W imprezie tej wzięło udział ze stony fińskiej 15 firm i Nordic Investiment Bank, które przedstawiły konkretne oferty sprzedaży swoich wyrobów, doradztwa technicznego i współpracy. Nordic Investment Bank przestawił możliwość 30%-owego zwrotu kosztów inwestycji podjętych wspólnie w dziedzinie ochrony środowiska. Pozostałe firmy proponowały szeroki asortyment urządzeń i materiałów przydatnych w energooszczędnym i ekologicznie bezpiecznym przemyśle.

W pierwszym dniu, dotyczącym głównie ochrony wód, zaprezentowano pompy i przepompownie ścieków o parametrach dostosowanych do najbardziej nawet wymyślnych życzeń przyszłego użytkownika (OY E. SARLIN AB), a także bardzo wydajne i skuteczne systemy napowietrzania dla oczyszczalni ścieków (OY AIRAM AB) i same oczyszczalnie: chemiczne (oparte na polskiej produkcji i surowcach! - KEMIRA OY) i specjalnie przystosowane dla potrzeb przemysłu drzewnego (OUTOCUMPU ECOENERGY OY i AHLSTROM CORPORATION). Firma RAUMA - REPOLA OY Rosenlew Engineering Unit pokazała możliwości neutralizowania i oczyszczania niebezpiecznych ścieków przemysłowych z odzyskiem związków chemicznych, a SOIL AND WATER LTD sposoby monitoringu zanieczyszczeń. Przedstawiono też proces projektowania centralnej oczyszczalni ścieków w Helsinkach (PLANCENTER LTD) - tu najbardziej uwidoczniła się przepaść pomiędzy możliwościami i sposobami działania w Finlandii i Polsce.

Drugiego dnia skoncentrowano się na ochronie atmosfery i oszczędności energii. AHLSTROM CORPORATION przedstawiła bardzo czyste kotły fluidalne o złożu cyrkulacyjnym "AHLSTROM PYROFLOW" oraz sposób neutralizacji gazów spalinowych i odpadowych w przemyśle metalurgicznym i energetyce. Następnie coś bardzo interesującego: "odsiarczanie metodą LIFAC skojarzone ze spalaniem przy niskiej emisji NOx" (IVO INTERNATIONAL LTD). Później przyszła kolej na oszczędnośćr energii elektrycznej (sterowniki napędów prądu zmiennego - ABB STROMBERG DRIVES OY) i ciepła (termoizolacje firmy OY PARTEK AB). Kolejny punkt programu to energooszczędne rurociągi (OY UPONOR AB). Zakończono na konsultingu (EKONO OY) i kompleksowym monitoringu z prognozowaniem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (FINMAP OY). A wszystko to, zgodnie z fińskimi zasadami, na najwyższym, światowym poziomie jakości, niezawodności i niestety... cen, które mają jednak swoje logiczne uzasadnienie. W przerwach między prezentacjami przedstawiciele firm fińskich odpowiadali na pytania i czekali na potencjalnych kontrahentów. Szkoda jednak, że tak wspaniale zaplanowana i zorganizowana impreza nie została szerzej rozreklamowana i nie spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem strony polskiej (przynajmniej w Katowicach, miejscu klęski ekologicznej).

Jerzy O. Krupa


ZB nr 11/90

Początek strony