Strona główna 

ZB nr 11/90
ZE ŚWIATA

ZWIĄZEK RADZIECKI - KRAJEM TRZECIEGO ŚWIATA!

"Musimy w końcu stwierdzić, że to my (ZSRR) jesteśmy krajem Trzeciego Świata. Kraj, który zajmuje 55 miejsce gdy chodzi o śmiertelność niemowląt, powinien się dwa razy zastanowić zanim wysunie jakiekolwiek pretensje do wielkomocarstwowości. Dzięki pierestrojce i głasnosti - musimy to sobie wreszcie powiedzieć. Stwierdzając to powinniśmy prosić o pomoc. I sądzę, że ta pomoc - jeżeli ją otrzymamy pozwoli nam pomóc innym ...takie słowa jak współczucie, humanizm, filantropia, dobroczynność, odnalazły się w Związku Radzieckim" - powiedział sowiecki delegat Andriej Szołmikin z Instytutu USA i Kanady w Moskwie, szokując zebranych słuchaczy swoją szczerą wypowiedzią na InterAction 1989 six Annual Forum.

Przez cztery dni ponad 300 przywódców NGOs (Nongovernmental Organizations - Organizacje Nierządowe) zajmowało się problemami rozwoju Trzeciego Świata i stosunków Północ - Południe. Zjazd odbył się w Davers, MA, pod egidą InterAction jako szóste doroczne Forum. InterAction to koalicja 120 amerykańskich NGOs, znanych również jako PVOs (Private Voluntary Organizations - Ochotnicze Organizacje Prywatne).

Nie powinno się bagatelizować wpływu tych organizacji, jako że zrzeszają 100 mln Amerykanów i przeznaczją rocznie 5 mld $ prywatnych datków na pomoc i rozwój dla zagranicy. Tym jak się wydaje należałoby tłumaczyć wizytę sowieckiego delegata.

Listę NGOs otrzymasz wysyłając kopertę zwrotną do:
NGO, box 12, 30-964 Kraków 42.

Piotr Kosibowicz
Narutowicza 22/68
31-214 Kraków
tel. 125974
źródło: World Development Forum
Vol. 7, No.13, July 15, 89.


ZB nr 11/90

Początek strony