Strona główna 

ZB nr 11/90
KOMENARZ

ZANIECZYSZCZENIA PIERWOTNE I WTÓRNE

W kalendarzyku LOP na rok 1990 o miłej nazwie "Szarotka", na stronie 34 przeczytać można, że: "Eksperci UNESCO określili dziesięć najpoważniejszych rodzajów zanieczyszczeń środowiska: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), fosfor (P), rtęć (Hg), ołów (Pb), ropę naftową, DDT i inne pestycydy oraz promieniowanie jądrowe." Z podanej w kalendarzyku wcześniej definicji zanieczyszczenia środowiska wynika, że elementy te znajdując się w dostatecznie dużych ilościach w powietrzu, wodzie lub glebie powodują lub mogą powodować szkody różnego rodzaju.

Nie wypada mi kwestionować ustaleń UNESCO, ale cóż... Jak to u nas w WiP-ie mawiają - amicus Plato sed magis amica veritas.

Eksperci UNESCO sfuszerowali ekspertyzę. Otóż wymienione zanieczyszczenia wcale nie są najważniejsze. Bo te najważniejsze wcale nie znajdują się w powietrzu, wodzie czy glebie, ale w tym elemencie ekosystemu, któremu na imię człowiek, a nazywają się: głupota (G), ignorancja (Ig), chciwość (Ch), skąpstwo (Sk), egoizm (E) i obojętność (Ob).

G, Ig, Ch, Sk, E i Ob są nie tylko groźniejsze. Są na dodotek pierwotne. Ich istnienie jest przyczyną powstawania tych zanieczyszczeń, które wymienili eksperci UNESCO. A zatem bez redukcji zanieczyszczeń pierwotnych nie może być mowy o zredukowaniu zanieczyszczeń wtórnych.

Takie to myśli napadły moją głowę, gdy spokojnie przeglądałem sobie "Szarotkę".

Stanisław Zubek


Co najmniej dwa wymienione przez Staszka zanieczyszczenia - Ch i E - wydają się być motorem rozwoju cywilizacji od zarania dziejów. Nie sądzę aby eliminacja ich była możliwa. Ale może to właśnie one pozwolą na ograniczenie substancji z listy UNESCO. W końcu CO2, CO, SO2 itd. zaczynają zagrażać podstawom egzystencji nas wszystkich. (pr)


ZB nr 11/90

Początek strony