Strona główna 

ZB nr 11/90
FAKTY

Przeczytaj, może się nie zmęczysz!

WAŁBRZYCH

Wałbrzych jest miastem o daleko posuniętych procesach degradacji środowiska. Zakłady znajdujące się w okolicach Wałbrzycha emitują 47,1% globalnej emisji zanieczyszczeń w skali województwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przestarzałe technologie, brak urządzeń do redukcji pyłów i gazów, hałdy i składowiska. W powietrzu atmosferycznym unoszą się silne stężenia kwasu siarkowego, fluoru, węglowodorów, fenolu. Katastrofalne jest również zanieczyszczenie wód powierzchniowych - konieczne stało się sprowadzanie wody. Wałbrzych i Szczawno- Zdrój wytwarzają 1/3 odpadów w skali województwa. Istnieją uzasadnione obawy, że może wyginąć szata roślinna.

Zanieczyszczenia mają bezpośredni wpływ na szczególnie częste w tym rejonie przypadki zachorowań na niektóre nowotwory, białaczkę, choroby serca i zakaźne. Występuje tam kryzys środowiska, wręcz patologiczny, a przecież obszar miasta i Książańskiego Parku Krajobrazowego jest uznany za szczególnie chroniony ze względu na walory przyrodnicze.

Z sesji naukowej:
Cywilnoprawne Aspekty Ochrony Środowiska Szczawno-Zdrój, 23.7 - 8.8.1987


ZB nr 11/90

Początek strony