Strona główna 

ZB nr 11/90
RUCHY, ORGANIZACJE ORAZ INDYWIDUA EKOLOGICZNE W KRAJU I NA ŚWIECIE

WSPÓŁPRACA DLA POKOJU

Organizacja "Współpraca dla Pokoju" (Cooperation for Peace) została utworzona 6 lat temu i ma dzisiaj około 3500 członków. Realizuje szereg różnego rodzaju programów kształcenia, głównie dla młodzieży. Naszą filozofią jest pozytywistyczna praca celem realizacji własnych pomysłów i ideałów (zamiast narzekać na to co nam nie odpowiada). W większości naszych projektów kwestię pokoju łączymy ze zniszczeniem środowiska. Obydwa problemy związane są z materialistycznym i egoistycznym sposobem myślenia.

W realizacji naszych zadań współpracujemy z organizacjami w USA, ZSRR, Indiach, Polsce, krajach bałtyckich i nordyckich.

KILKA PRZYKŁADÓW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

"Współpraca dla Pokoju" ma specjalne komitety d.s. środowiska i Trzeciego Świata, których członkami są uczniowie szkół średnich i studenci. Grupy te realizują mniejsze projekty, często we współpracy z innymi organizacjami.

W Polsce współpracujemy dotychczas z ruchem "Wolę być".
Chętnie nawiążemy kontakt z innymi organizacjami.

Jonas Olsson
Coopeation for Peace
Box 8017
S-104 20 Stockholm
SZWECJA

spolszczył Piotr Rymarowicz


ZB nr 11/90

Początek strony