Strona główna   Spis treści   Ogłoszenia 

ZB nr 3(129)/99, 16-30.4.99
OGŁOSZENIA

TAŃSZA PRENUMERATA ZB!

Cena prenumeraty ZB w redakcji wynosi 2,5 zł/egz. i można ją opłacić w dowolnym momencie. Natomiast od drugiego półrocza można zamawiać w Poczcie Polskiej i "RUCHU" SA prenumeratę po 2 zł/egz. (cena prenumeraty krajowej na III i IV kwartał wynosi po 12 zł za kwartał, a na całe II półrocze 24 zł).

Terminy przyjmowania wpłat w/na:

III kwartał
i całe II półrocze
IV kwartał
"RUCH": prenumerata ze zleceniem dostawy za granicę (100% droższa!) 20.5. 20.8.
"RUCH": prenumerata krajowa 5.6. 5.9.
Poczta: wszystkie urzędy bez względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) prenumeratora 25.5. 25.8.
Poczta: urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze 31.5. 31.8.

"RUCH" SA

Wpłaty na prenumeratę przyjmują: jednostki kolportażowe "RUCH" SA właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób. Wpłaty przyjmuje "RUCH" SA XIII o/Warszawa nr 11101053-16551-2700-1-67 lub kasy Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy czynne codziennie godz. 800-1400 (oprócz sobót). Dostawa odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, z wyjątkiem zlecenia dostawy pocztą lotniczą, której koszt w pełni pokrywa zamawiający. Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela "RUCH" SA OKDP:

"RUCH" SA OKDP
Towarowa 28
00-839 Warszawa
tel. 0-22/620-12-71 w. 2507, 2508 (od osób fizycznych)
w. 2576 lub bezpośredni 0-22/624-28-92 (od osób prawnych)

POCZTA POLSKA

Przedpłaty na prenumeratę są przyjmowane we wszystkich urzędach pocztowych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy (od osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania bankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby bez pobierania dodatkowych opłat.

* * *

ZB w cenie 2 zł są dostępne na bieżąco także w prenumeracie prowadzonej przez firmę Kolporter SA realizującej zamówienia o określonej wartości minimalnej na okresy minimum kwartalne. Szczegółowych informacji dotyczących prenumeraty ZB i wielu innych, także ekologicznych pism udzielają oddziały Kolportera SA na terenie całego kraju.


ZB nr 3(129)/99, 16-30.4.99

Początek strony